Heim Nyhende Vil ha meir nynorsk frå talarstolen på Stortinget

Vil ha meir nynorsk frå talarstolen på Stortinget

Neste gong Eirik Faret Sakariassen (SV) går på talarstolen på Stortinget, så har han bede stortingsreferentane å bli referert på nynorsk. Han oppmodar fleire til å gjera det same.

– Personleg er det fordi eg likar nynorsk, og fordi stavangerdialekta liknar på nynorsk. Og så er det fordi eg ønskjer å bli meir trygg på nynorsk, seier Eirik Faret Sakariassen på telefon til Framtida.no.

30-åringen frå Stavanger skal vera representant på Stortinget i to månader framover. Sist gong han var innkalla til Stortinget som vara, så blei han referert på bokmål.

– Den gongen var det eit ubevisst val, seier han.

No har han tatt eit medvite val om å bli referert på nynorsk.

Frå og med 1913 har stortingsrepresentantane fått velja om dei skal refererast på nynorsk eller bokmål.

Tidleg på 60-talet blei 25 prosent av representantane refererte på nynorsk, ifølgje Språkfakta 2020. I denne stortingsperioden er det 13 prosent av dei 169 representantane som blir refererte på nynorsk.

Eirik Faret Sakariassen oppmodar fleire av stortingskollegaene sine til å bruka nynorsk.

– Det er eit viktig signal å senda, seier han.

Nynorsk motvekt

Eirik Faret Sakariassen har sete i Stavanger bystyre sidan han var 20 år. Då han tok vidaregåande var han med på å starta elevmållag på Stavanger katedralskole.

SV-representanten frå Rogaland fortel at han har blitt utfordra av tidlegare SV-nestleiar og nynorskforkjempar Oddny Miljeteig til å bruka nynorsk. Han blei òg inspirert av ein tale forfattar Tore Renberg heldt på Kapittelfestivalen i haust.

– Då sa han: «Me seier ikkje «jeg» i Stavanger. Me seier «eg». Og me seier ikkje «vi». Me seier «me»». Då blei det så tydeleg for meg.

Eirik Faret Sakariassen er opptatt av at nynorsk har ein eigenverdi, og at det er ein identitetsmarkør.

– Det er eit vakkert språk og det er eit funksjonelt språk. Dessutan er det noko evig opposisjonelt ved nynorsken som eg blir tiltrekt av. Nynorsken representerer ei motvekt.

Det er ikkje sikkert tale til nynorsk-roboten blir sjåande slik ut, sjølv om han har dansk teknologi. Fotomontasje: Beate Haugtrø

Lærer robot å forstå dialekt

Før jul skreiv Framtida.no at det danske selskapet Dictus har fått i oppdrag å automatisera referatskrivinga frå stortingssalen med å bruka kunstig intelligens. Ved hjelp av kunstig intelligens skal alle talar og innlegg på Stortinget bli omsette til tekst.

Lydopptak i stortingssalen skal brukast til å trena språkteknologien til å forstå norske dialektar. Mangfaldet av dialektar i stortingssalen dei siste åra vil dermed påverka i kva grad tale til tekst-teknologien forstår norske dialektar.

– Viss eg kan koma med eit bidrag til det, så er det berre hyggeleg, seier Eirik Faret Sakariassen, og legg til:

– Det er veldig viktig å forstå stavangerfolk!

Sylvi Listhaug (Frp) blir referert på bokmål når ho talar på Stortinget. Foto: Stortinget

Færre refererte på nynorsk

Blant toppoltikarar som vaks opp med nynorsk på skulen, men som no blir referert på bokmål finn me blant anna 1. nestleiar i Framstegspartiet Sylvi Listhaug og KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad.

– Eg bruker bokmål i det daglege når eg skriv og derfor er det mest naturleg, skriv Sylvi Listhaug i ein epost til Framtida.no.

– Kva er forholdet ditt til nynorsk no?

– Eg skriv nynorsk når eg får førespurnadar på nynorsk. Men eg har hatt bokmål som hovudmål sidan eg gjekk på vidaregåande skule.

– Som innvald representant for Møre og Romsdal på Stortinget – kan det bli aktuelt å byta over til nynorsk?

Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Astrid Waller/Regjeringa

– Eg har ikkje planar om det no, avsluttar Listhaug.

Kommunikasjonssjef Line Torvik ved Barne- og familiedepartementet skriv i ein epost til Framtida.no at statsråd Kjell Ingolf Ropstad har bokmål som eige skriftspråk, så dermed er det naturleg for han å bli referert på bokmål.

– Når det er sagt så er ikkje målform i stortingsreferata noko statsråden har hatt på sin dagsorden, og det er dermed ikkje vurdert, skriv ho.


NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...