Heim Nyhende Vil ha ny motmakt-debatt

Vil ha ny motmakt-debatt

Kommunal- og regionalministeren ønskjer på nytt debatt om maktfordeling og verdiskaping. I går lanserte ho artikkelsamlinga Motmakt og regional utvikling.

Artikkelsamlinga inneheld bidrag frå samfunnsdebattantar, næringslivsleiarar, forskarar og politikarar frå heile landet.

– Utviklinga i Noreg må ikkje bli styrt ei avgrensa gruppe menneske og institusjonar, som berre kjenner ein liten del av landet vårt. Difor treng vi eit ordskifte om balansert utvikling og nasjonal verdiskaping, seier Liv Signe Navarsete. Ho meiner artikkelsamlinga representerer eit mangfald av synspunkt som vil bli viktige i arbeidet med den nye stortingsmeldinga om distrikts- og regionalpolitikken.

Navarsete tok til orde for ein liknande debatt i fjor, og reiste då rundt med ein møteserie om maktkonsentrasjon og motmakt. Debatten gjekk til tider høgt, og segla etter kvart opp som ein Oslo-mot-resten-debatt.

Om årets debatt seier kommunalministeren:

– Eg vonar at desse innspela kan bidra til eit perspektiv som ikkje så lett får plass i den daglege politiske debatten. Djupast sett dreier det seg om å utvikle både storbyar, regionsentra og bygder. Vi må diskutere korleis vi skal påverke underliggjande strukturar og drivkrefter. Balansert busetjing og vekst i attraktive arbeidsplassar over heile landet er naudsynt for å få til høgast muleg nasjonal verdiskaping, seier Navarsete.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...