Heim Nyhende Vil ha ny motmakt-debatt

Vil ha ny motmakt-debatt

Kommunal- og regionalministeren ønskjer på nytt debatt om maktfordeling og verdiskaping. I går lanserte ho artikkelsamlinga Motmakt og regional utvikling.

Artikkelsamlinga inneheld bidrag frå samfunnsdebattantar, næringslivsleiarar, forskarar og politikarar frå heile landet.

– Utviklinga i Noreg må ikkje bli styrt ei avgrensa gruppe menneske og institusjonar, som berre kjenner ein liten del av landet vårt. Difor treng vi eit ordskifte om balansert utvikling og nasjonal verdiskaping, seier Liv Signe Navarsete. Ho meiner artikkelsamlinga representerer eit mangfald av synspunkt som vil bli viktige i arbeidet med den nye stortingsmeldinga om distrikts- og regionalpolitikken.

Navarsete tok til orde for ein liknande debatt i fjor, og reiste då rundt med ein møteserie om maktkonsentrasjon og motmakt. Debatten gjekk til tider høgt, og segla etter kvart opp som ein Oslo-mot-resten-debatt.

Om årets debatt seier kommunalministeren:

– Eg vonar at desse innspela kan bidra til eit perspektiv som ikkje så lett får plass i den daglege politiske debatten. Djupast sett dreier det seg om å utvikle både storbyar, regionsentra og bygder. Vi må diskutere korleis vi skal påverke underliggjande strukturar og drivkrefter. Balansert busetjing og vekst i attraktive arbeidsplassar over heile landet er naudsynt for å få til høgast muleg nasjonal verdiskaping, seier Navarsete.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...