Heim Nyhende Vil ha ny motmakt-debatt

Vil ha ny motmakt-debatt

Kommunal- og regionalministeren ønskjer på nytt debatt om maktfordeling og verdiskaping. I går lanserte ho artikkelsamlinga Motmakt og regional utvikling.

Artikkelsamlinga inneheld bidrag frå samfunnsdebattantar, næringslivsleiarar, forskarar og politikarar frå heile landet.

– Utviklinga i Noreg må ikkje bli styrt ei avgrensa gruppe menneske og institusjonar, som berre kjenner ein liten del av landet vårt. Difor treng vi eit ordskifte om balansert utvikling og nasjonal verdiskaping, seier Liv Signe Navarsete. Ho meiner artikkelsamlinga representerer eit mangfald av synspunkt som vil bli viktige i arbeidet med den nye stortingsmeldinga om distrikts- og regionalpolitikken.

Navarsete tok til orde for ein liknande debatt i fjor, og reiste då rundt med ein møteserie om maktkonsentrasjon og motmakt. Debatten gjekk til tider høgt, og segla etter kvart opp som ein Oslo-mot-resten-debatt.

Om årets debatt seier kommunalministeren:

– Eg vonar at desse innspela kan bidra til eit perspektiv som ikkje så lett får plass i den daglege politiske debatten. Djupast sett dreier det seg om å utvikle både storbyar, regionsentra og bygder. Vi må diskutere korleis vi skal påverke underliggjande strukturar og drivkrefter. Balansert busetjing og vekst i attraktive arbeidsplassar over heile landet er naudsynt for å få til høgast muleg nasjonal verdiskaping, seier Navarsete.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...