Heim Nyhende Vil stimulere til toleranse og integrering

Vil stimulere til toleranse og integrering

Garborgsenteret og LNK søkjer no Rogaland fylkeskommune om RUP- midlar til eit toleranseprosjekt for ungdom.

I søknaden til Rogaland fylkeskommune går det fram at ein ynskjer å utfordre elevar i ungdomsskulen – og vidaregåande skule på haldningar til framande kulturar.

– Me ynskjer å skape grunnlag for å endre haldningar gjennom påfyll av kunnskap og praktisk samarbeid melom dei unge og dei arbeidssøkjande, skriv Garborgsenterert og LNK i søknaden.

Dei ser for seg to ulike RUP – prosjekt. “Det gode føredømet er sterkare enn ord (Arne Garborg)” er eit pedagogisk prosjekt som etter planen skal gjennomførast på nokre pilotskular i Rogaland. Prosjektet set fokus på språk og medievanar og stiller spørsmål som “kor skil me lag” og “kva knyter oss sman?”. Målgruppa for prosjektet er elevar ved ungdomsskule og /eller vidaregåande skular.

I det andre prosjektet det vert søkt midlar til, “…ingen håplause spørsmål (Arne Garborg)” vert det lagt opp til at ungdom skal blogge på nettidskriftet Magasinett (http://www.magasinettt.no/). Blant anna vert det skissert at ikkje – norske ungdommar som bur i Noreg kan bruke denne kanalen. Magasinett har gjennom ti år vore ein viktig kanal for debatt mellom engasjerte ungdommar.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...