Heim Nyhende - Vis fram jobbane

– Vis fram jobbane

KS startar no opp eit omdømmeprosjekt der åtte kommunar og fylkeskommunar deltek.

Prosjektet Attraktive arbeidsgivarar  er ein del av KS sin rekrutteringsstrategi.

– Kommuar og fylkeskommunar har mange kvalitetar som arbeidsgivarar og eit stort potensial for auka konkurransekraft i arbeidsmarknaden. I dette prosjektet skal KS og medlemmene arbeide saman for å vidareutvikle sine arbeidsgivarkvalitetar og kommunisere desse gjennom systematisk omdømmebygging, seier prosjektleiar Åsbjørn Vetti til organisasjonen si informasjonsavis.

– Bygg organisasjonsidentitet, vis fram jobbane, vis fram arbeidsgivarkvalitetane, bruk kampanjane og samarbeid med andre om regional marknadsføring av kommunane og fylkeskommunane, meiner Vetti.

Dei åtte komunane som deltek i prosjektet er: Austrheim, Bærum, Fjell, Fredrikstad, Kongsberg, Lom, Vestvågøy og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir om prosjektet her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...