Heim Nyhende Vurderer omdømmeskule

Vurderer omdømmeskule

15 kommunar og éin region deltok i fjor på ein statleg omdømmeskule. Kommunal og regionaldepartementet vurderer å vidareføre opplegget i 2009.

Omdømmeskulen skulle vere ein reiskap for kommunar som ønsker å arbeide med profilering, omdømeprosessar og stadutvikling. Interessa for å delta i fjor var stor, og seniorrådgjevar i regionalpolitisk avdeling, Judith Kortgård, seier tilbakemeldingane frå deltakarkommunane var gjennomgåande positive. Kravet til deltakarkommunane var at dei i løpet av dei tre samlingane som skulen la opp til måtte setje i gong eller vidareutvikle eige prosessar for omdømmebygging.

Medan det i fjor berre var særskilde kommunar som var inviterte til å delta, ser departementet for seg at ein neste gong vil gå ut med ein open invitasjon. KRD kan enno ikkje seie sikkert at det blir omdømmeskule i år, eller kva tid det kjem.

Omdømmeskulen er ein del av departementets satsing på omdømmearbeid i kommunar og regionar, Ry.

Omdømebygging er tema på Landstinget 2009.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...