Heim Nyhende 14 millionar kroner til fleire nynorsktiltak

14 millionar kroner til fleire nynorsktiltak

Regjeringa føreslår å løyve 13,7 millioner kroner til fleire store nynorsktiltak i statsbudsjettet for 2012. Dette kom fram under ein pressekonferanse på Aasentunet i dag.

– Språket er sjela vår, og vi skal kjenne ein tryggleik for språket vårt, seier Ingrid Heggø (Ap), leiar i Løvebakken Mållag. Saman med Bård Vegar Solhjell (SV) og Ragnhild Aarflot Kalland (Sp) la ho fram nynorskpakken i Ivar Aasen-tunet torsdag.

Den største påplussinga går til Det Norske Teatret (DNT). Dei får 7 millionar kroner til Det Multi Norske, eit kunstnarleg integreringsprosjekt for innvandrarar i scenekunsten. Nynorsk kultursentrum får 2,2 millionar kroner ekstra til å arbeide vidare med planar for eit nasjonalt språkår i 2013 og til å byggje opp Olav H. Hauge-senteret i Ulvik. Hordaland Teater får 1 million kroner til å styrkje arbeidet med scenekunst på nynorsk, og Nynorsk Pressekontor får 500 000 kr til å produsere meir nyheitsstoff på nynorsk. Også Norsk Litteraturfestival, Ryfylkemuseet og Opera Nordfjord får ein særleg auke i 2012.

– På vegner av heile nynorskmiljøert takkar vi for denne satsinga, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum. – Satsinga svarar godt til det eit samla nynorskmiljø prioriterte i sommar. Det er ei stor oppgåve å styrkje nynorsk skriftkultur, og desse løyvingane kjem svært godt med i det arbeidet, seier Grepstad.

– «Nynorskpakken» er gledelege nyhende også for NU og BUL. Prosjektet Det Multi Norske er ikkje bare eit prosjekt som omhandlar større mangfald på den profesjonelle scena. Dette er ei kopling mellom ein planlagt elevskule på DNT, og vidareføring av «breiddetilbodet» Den Mangfaldige Scenen, som er driven av DNT, BUL og NU. Dette er full pott i forhold til søknaden frå Det Norske Teatret, så det kunne ikkje bli stort betre, jublar generalsekretær i Noregs Ungdomslag (NU), Eli Ulvestad.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...