Heim Nyhende 149 postkontor forsvinn

149 postkontor forsvinn

Når Posten no legg ned 149 postkontor, blir det i dei fleste fylka berre eitt postkontor att.

Dei 149 postkontora skal i staden bli Post i Butikk, og etter denne omlegginga vil Posten bestå av 30 postkontor og 1 400 Post i Butikk. Omlegginga byrjar i år og vil vere sluttført i 2014.

Det er færre som sender fysiske brev, medan pakkevoluma veks som følgje av auka netthandel. Folk flest har tatt i bruk nettbank, og bruken av manuelle banktenester på postkontora har gått ned meir enn 90 prosent dei siste 20 åra. Det er først og fremst bedriftskundane som har behov dei treng å få utført på eit postkontor. Denne utviklinga har ført til at færre besøker postkontora, seier Posten i ei pressemelding. Dei siste 10 åra har over 700 postkontor blitt lagt om til Post i Butikk.

– Endra kundebehov gjer at Posten må tilpasse seg. Post i Butikk gir eit tenestetilbod som er godt tilpassa kundane sine behov for lange opningstider, seier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Omlegginga vil påverke om lag 1000 tilsette ved postkontora.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...