Heim Nyhende 149 postkontor forsvinn

149 postkontor forsvinn

Når Posten no legg ned 149 postkontor, blir det i dei fleste fylka berre eitt postkontor att.

Dei 149 postkontora skal i staden bli Post i Butikk, og etter denne omlegginga vil Posten bestå av 30 postkontor og 1 400 Post i Butikk. Omlegginga byrjar i år og vil vere sluttført i 2014.

Det er færre som sender fysiske brev, medan pakkevoluma veks som følgje av auka netthandel. Folk flest har tatt i bruk nettbank, og bruken av manuelle banktenester på postkontora har gått ned meir enn 90 prosent dei siste 20 åra. Det er først og fremst bedriftskundane som har behov dei treng å få utført på eit postkontor. Denne utviklinga har ført til at færre besøker postkontora, seier Posten i ei pressemelding. Dei siste 10 åra har over 700 postkontor blitt lagt om til Post i Butikk.

– Endra kundebehov gjer at Posten må tilpasse seg. Post i Butikk gir eit tenestetilbod som er godt tilpassa kundane sine behov for lange opningstider, seier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Omlegginga vil påverke om lag 1000 tilsette ved postkontora.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...