Heim Nyhende 21,1 millionar til kollektivtilbod i distrikta

21,1 millionar til kollektivtilbod i distrikta

Regjeringa ønskjer no å styrke kollektivtilbodet i distrikta med 21 millionar kroner.

– I distrikta er det òg behov for eit fleksibelt kollektivtilbod. Eg er glad for å kunne medverke til etablering av nye ruter og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunane.

Det seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i samband med at departementet hennar fordeler om lag 21 millionar kroner frå stønadsordninga Kollektivtransport i distrikta.

Denne forsøksordninga skal styrkje utvikling av kollektivtilbodet i distrikta gjennom utprøving og formidling av erfaringar frå ulike prosjekt. Tildelinga i år er den fjerde i rekkja og går både til vidareføring av noverande prosjekt og til nye prosjekt. Ved tildeling av pengane har ein prioritert prosjekt som har overføringsverdi til andre fylke.

Utgreiing og utprøving av bestillingstransport, anten til rutegåande kollektivtransport eller til kommunesenteret, er ein fellesnemnar for fleire prosjekt. Andre tema er samordning av gjeldande ruter inn i nye tilbod, gjennomgåande billettering og felles rutetabell for kollektivtransporttilbodet på staden, offentleg transport og samordning overfor helsesektoren og utvikling av knutehaldeplassar. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...