Heim Nyhende Samlar gründerinformasjon

Samlar gründerinformasjon

Ein ny nettstad skal gi meir etablering og fleire gründerar i Hordaland.

 

 

Nettstaden kom-an.no skal gi gründerane den informasjonen dei treng for å få støtte til å starte opp eiga verksemd.

 

– Målet er å synleggjere dei støtteordningane som finst i det offentlege, seier koordinator for kom-an.no, Jon-Erik Vollan.

Bak nettstaden står eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen og Innovasjon Noreg. Vollan meiner samarbeidet er viktig for å styrkje entreprenørskapen og den lokale samfunnsutviklinga.

Tenkjer nytt

Dei som startar opp eigne verksemder, treng både fantasi og pengar. Fantasien er som regel på plass, men etablerarane treng pengar. Det finnes mange gode støtteordningar der ute. Me må klare å få dei ut til brukarane som sit med dei gode ideane, slår han fast.

– Kva er den største utfordringa for å skape vekst i Hordaland?

– Det er eit godt spørsmål. Me har nett vore gjennom finanskrisa, noko som har vore ei utfordring, men som også er eit godt utgangspunkt; det er i krisetider det er gunstig å tenkje nytt. I Hordaland er det sjølvsagt også, som mange andre stader, ei utfordring å få fram dei gode ideane. Å klare å fremje nyskaping, seier Vollan. Hordaland legg no opp til ei storstilt satsing på lokal vekstkraft gjennom utviklingsprogrammet LivOGlyst, Kommuneprosjektet og ein eigen nettportal. Inne på kom-an.no finn ein mellom anna tips til etablerarar, aktivitetskalender og nyhende om den lokale samfunnsutviklinga i Hordaland.

Ei dør

– Entreprenørar og gründerar har ei stor utfordring i å orientere seg i eit vell av informasjon. Me prøver å gjere dette enklare gjennom denne portalen slik at dei berre får èi dør å velje i, seier regionaldirektør i Hordaland fylkeskommune, Jan Per Styve.

Han meiner eldsjelene er nøkkelen til vekstkraft i regionen.

– Me må legge til rette for at eldsjelene ute i lokalsamfunna får den inspirasjonen og dei vilkåra dei treng til å utvikle ideane sine. Men skal det skje, må me også gjere kommunane opptekne av å ta vare på dei eldsjelene som er der ute.

Regionaldirektøren meiner det breie samarbeidet i fylket legg til rette for at ein no kan unngå at dei ulike partane startar opp mindre prosjekt. No er målet i staden å samle seg om dei større prosjekta. Det vert også søkt om å få ta del i Kommunal- og regionaldepartementet si satsing på lokal samfunnsutvikling i kommunane.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...