Heim Nyhende Samlar gründerinformasjon

Samlar gründerinformasjon

Ein ny nettstad skal gi meir etablering og fleire gründerar i Hordaland.

 

 

Nettstaden kom-an.no skal gi gründerane den informasjonen dei treng for å få støtte til å starte opp eiga verksemd.

 

– Målet er å synleggjere dei støtteordningane som finst i det offentlege, seier koordinator for kom-an.no, Jon-Erik Vollan.

Bak nettstaden står eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen og Innovasjon Noreg. Vollan meiner samarbeidet er viktig for å styrkje entreprenørskapen og den lokale samfunnsutviklinga.

Tenkjer nytt

Dei som startar opp eigne verksemder, treng både fantasi og pengar. Fantasien er som regel på plass, men etablerarane treng pengar. Det finnes mange gode støtteordningar der ute. Me må klare å få dei ut til brukarane som sit med dei gode ideane, slår han fast.

– Kva er den største utfordringa for å skape vekst i Hordaland?

– Det er eit godt spørsmål. Me har nett vore gjennom finanskrisa, noko som har vore ei utfordring, men som også er eit godt utgangspunkt; det er i krisetider det er gunstig å tenkje nytt. I Hordaland er det sjølvsagt også, som mange andre stader, ei utfordring å få fram dei gode ideane. Å klare å fremje nyskaping, seier Vollan. Hordaland legg no opp til ei storstilt satsing på lokal vekstkraft gjennom utviklingsprogrammet LivOGlyst, Kommuneprosjektet og ein eigen nettportal. Inne på kom-an.no finn ein mellom anna tips til etablerarar, aktivitetskalender og nyhende om den lokale samfunnsutviklinga i Hordaland.

Ei dør

– Entreprenørar og gründerar har ei stor utfordring i å orientere seg i eit vell av informasjon. Me prøver å gjere dette enklare gjennom denne portalen slik at dei berre får èi dør å velje i, seier regionaldirektør i Hordaland fylkeskommune, Jan Per Styve.

Han meiner eldsjelene er nøkkelen til vekstkraft i regionen.

– Me må legge til rette for at eldsjelene ute i lokalsamfunna får den inspirasjonen og dei vilkåra dei treng til å utvikle ideane sine. Men skal det skje, må me også gjere kommunane opptekne av å ta vare på dei eldsjelene som er der ute.

Regionaldirektøren meiner det breie samarbeidet i fylket legg til rette for at ein no kan unngå at dei ulike partane startar opp mindre prosjekt. No er målet i staden å samle seg om dei større prosjekta. Det vert også søkt om å få ta del i Kommunal- og regionaldepartementet si satsing på lokal samfunnsutvikling i kommunane.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...