Heim Nyhende 27 nye Inn på tunet-kommunar i 2011

27 nye Inn på tunet-kommunar i 2011

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har valt ut kva kommunar som får status som Inn på tunet-kommuner i 2011. 

Sjå heile lista over nye Inn på tunet-kommunar

 No har 64 kommunar status som Inn på tunet-kommunar. I 2010 blei 37 kommunar utvalde. Dei utvalde kommunane ser på Inn på tunet som ein viktig del av løysinga for utfordringar knytt til omsorgsplan 2015, Kunnskapsløftet, Samhandlingsreforma, NAV-reforma, integreringsarbeid og førebyggjande arbeid.

Nytenking i kommunane
– Vi føler at vi har utløyst eit potensiale for kreativitet og nytenking i kommunane, seier Brekk og Navarsete. Dei utvalde kommunane representerer ein spennande breidde både med omsyn til innhald i og innretning av prosjekta. Her er det er store sentrale kommunar med stor marknad for Inn på tunet-tenester og mindre distriktskommunar der omsynet til arbeidsplassar betyr mykje.

Heile 88 kommunar søkte om å bli Inn på tunet-kommune i 2011. Innovasjon Norge og Fylkesmennene har førebudd innstillinga til dei utvalde prosjekta for departementa.

Inn på tunet er tilrettelagde tilbod på gardsbruk som omfattar tilbod til alle aldersgrupper, i hovudsak tenestetilbod i nært samarbeid med oppvekst/skule-, helse- og sosialsektor i kommunen. I dag er det slike tilbod på om lag 850 gardar spreidde rundt i heile landet.

Les meir om Inn på tunet.

—————————————————————————————————————————————————-

Inn på tunet-løftet er ei 3-årig satsing i regi av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Føremålet er å forankre og styrke Inn på tunet i kommunen sitt plan- og strategiarbeid, og finne gode, tverrsektorielle samarbeidsformer og modellar i tenesteutviklinga. Vidare skal løftet bidra til å styrke kommunen sin kompetanse om Inn på tunet tilbod og tenester og auka verdiskaping for landbruket.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...