Heim Nyhende 366 år med nynorsk i Sogn og Fjordane

366 år med nynorsk i Sogn og Fjordane

«Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012» dokumenterer språkutviklinga i fylket gjennom 366 år, og rapporten skal høgtideleg overleverast til fylkesordførar Åshild Kjelnes i Førde i dag.

«Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012» skal gje eit breitt bilde av stoda til nynorsken i fylket, og det er første gong så mykje kunnskap om språkstoda i fylket og Vestlandet elles er samla i eitt dokument.

– Her vil vi finne mykje stoff frå sentrale kjelder som dokumenterer språkbruk og språkutviklinga vår, forklarar fylkesdirektør for kultur i Sogn og Fjordane, Ingebjørg Erikstad. Til dømes finn ein oversikt over kor mange elevar som har kva for målform i grunnskulen, oversikt over målform mellom vernepliktige, språklege trendar i media og slike ting.

– Dokumentet bekreftar Sogn og Fjordane som eit nynorskfylke, seier Erikstad, som seier rapporten også vil bli presentert i ei sak i fylkestinget i juni. «Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012» er nemleg ein del av ei større språkpolitisk satsing som fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok i 2008.

– Utan å leggje føringar for arbeidet, så vil eg likevel seie at vi kunne tenkje oss å få til eit nynorsk forum i Sogn og Fjordane som besto av aktørar frå det offentlege og det private næringslivet.

Rapporten som blir lagt fram i dag kan vere med og reise gode debattar i eit slik forum, peiker Erikstad på.

Det er Nynorsk kultursentrum som har samla inn og systematisert innhaldet i «Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012», og det er styreleiar Reidar Sandal i Nynorsk kultursentrum som skal overlevere rapporten i dag.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din. I juni opna den nye...

125 årsjubileum for Tarjei Vesaas : – Kanskje den fremste litteraturen som er skriven i dette landet

Som tenåring gjekk Tore Renberg til lokalavisa for å kjøpe eit portrett av forfattaridolet sitt, medan kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen framleis sit med...

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...