Heim Nyhende 366 år med nynorsk i Sogn og Fjordane

366 år med nynorsk i Sogn og Fjordane

«Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012» dokumenterer språkutviklinga i fylket gjennom 366 år, og rapporten skal høgtideleg overleverast til fylkesordførar Åshild Kjelnes i Førde i dag.

«Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012» skal gje eit breitt bilde av stoda til nynorsken i fylket, og det er første gong så mykje kunnskap om språkstoda i fylket og Vestlandet elles er samla i eitt dokument.

– Her vil vi finne mykje stoff frå sentrale kjelder som dokumenterer språkbruk og språkutviklinga vår, forklarar fylkesdirektør for kultur i Sogn og Fjordane, Ingebjørg Erikstad. Til dømes finn ein oversikt over kor mange elevar som har kva for målform i grunnskulen, oversikt over målform mellom vernepliktige, språklege trendar i media og slike ting.

– Dokumentet bekreftar Sogn og Fjordane som eit nynorskfylke, seier Erikstad, som seier rapporten også vil bli presentert i ei sak i fylkestinget i juni. «Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012» er nemleg ein del av ei større språkpolitisk satsing som fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok i 2008.

– Utan å leggje føringar for arbeidet, så vil eg likevel seie at vi kunne tenkje oss å få til eit nynorsk forum i Sogn og Fjordane som besto av aktørar frå det offentlege og det private næringslivet.

Rapporten som blir lagt fram i dag kan vere med og reise gode debattar i eit slik forum, peiker Erikstad på.

Det er Nynorsk kultursentrum som har samla inn og systematisert innhaldet i «Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012», og det er styreleiar Reidar Sandal i Nynorsk kultursentrum som skal overlevere rapporten i dag.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...