Heim Nyhende 4 milliardar i frie inntekter

4 milliardar i frie inntekter

Kommuneproposisjonen for 2010 som vart lagt fram i dag, fredag, gir blant anna ei auke på fire milliardar i frie inntekter til kommunane.

Regjeringa legg opp til ei auke i kommunesektoren sine frie inntekter på 6,5 milliarder kroner i forhold til det  opphavlege budsjettet for 2009, skriv Kommunal Rapport.

Kommunane fiekk 1,2 milliard kroner av dette beløpet i samband med tiltakspakka tidlegare i år. No får kommunane i tillegg 1 milliard kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2009, og skatteanslaget vert justert opp med 300 millionar kroner. Til saman vert det 2,5 milliardar kroner som vil bli vidareført neste år. I tillegg får kommunane ytterlegare 4 milliardar kroner i frie inntekter frå neste år.

– Me er ikkje i mål ennå. Me er stolte over innsatsen vår, men me er ikkje nøgde. Me ønskjer å styre i fire nye år, og me vil bruke pengar på eldreomsorg og skuler i stadan for å lokke med skattelette, seier statsminister Jens Stoltenberg til Kommunal Rapport.

Les meir om kommuneproposisjonen her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...