Heim Nyhende 476 fråsegner for nynorsk i Vestlandsregionen

476 fråsegner for nynorsk i Vestlandsregionen

– Høyringa stadfestar kor viktig nynorsk er for mange på Vestlandet, seier Ottar Grepstad.

 

Over 600 høyringsfråsegner kom inn om Vestlandsregionen. Åtte av ti fråsegner handla om språk, og 476 fråsegner gjekk inn for nynorsk. Om lag ti fråsegner vil ha bokmål eller ein språknøytral region.

– Takk til alle som brydde seg og sa kva dei meiner, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum, som er svært godt nøgd med resultatet.

Fylkestinga bestemmer

Denne og neste veke tek dei tre fylkestinga endeleg stilling i regionsaka. I eit felles bev til fylkestinga peikar leiarane i Noregs Mållag og Noregs Ungdomslag og rådsordføraren i Nynorsk kultursentrum på at mange no ventar at fylkestinga gjer vedtak om språk og ikkje sender saka over til ei fellesnemnd i framtida.

«I respekt for demokratiske spelereglar og dei som har teke imot invitasjonen til å engasjere seg i regionsaka, bør fylkestinga ta stilling no. Det er fylkestinga dei har valt, dei som har ytra seg, og det er til desse fylkestinga dei har vendt seg med meiningane sine. Då må ikkje dette reduserast til ei oversendingssak til eit organ ingen har røysta på», heiter det i brevet som alle fylkestingsmedlemene fekk fredag.

Vellukka aksjon

Tidleg i oktober inviterte Nynorsk kultursentrum Noregs Mållag, Noregs Ungdomslag og Landssamanslutninga av nynorskkommunar til ein aksjon der målet var minst 250 høyringsfråsegner for nynorsk. Resultatet blei nesten dobbelt så mange.

– Vi la fram fakta og eit dusin sentrale argument og gjorde alt saman lett tilgjengeleg på nettet. Fråsegnene skreiv folk sjølve, fortel Grepstad. Han rosar målrørsla for godt arbeid og fortel at 69 lokale mållag og ungdomslag sende fråsegner. Blant dei meir enn 400 andre som vil ha nynorsk, er både Bergen kommune, Hordaland Unge Høgre, Sparebanken Vest, Fagforbundet i dei tre fylka, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Odda og Jæren prosti.

– Rett frå grasrota

Åtte av ti går inn for nynorsk, anten i generelle vendingar eller meir presist om språk i skriv frå staten og/eller administrasjonsspråk i regionen. Seks av ti fråsegner er skrivne av privatpersonar, og nesten alle desse handlar om språk.

– Stikkprøver viser at halvparten av privatpersonane ikkje er med i noko mållag. Her er det grasrota, grunnplanet, folk flest som snakkar og skriv, ikkje dei som ofte og gjerne tek ordet, seier Grepstad.

Måndag morgon var 613 fråsegner registrerte. Det gjer denne høyringa til ei av dei største i nyare tid:

– Det kom inn fleire høyringsfråsegner om søndagsopne butikkar, og den saka gjaldt kvart einaste lokalsamfunn i heile landet. Meiningane er delte om regionen, men språket har ingen lenger sakleg grunn til å vere i tvil om, seier Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.

Tabell med oversikt over dei innsendte høyringsfråsegnene

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...