Heim Nyhende 50 millionar til samanslåingskommunar

50 millionar til samanslåingskommunar

Kommunaldepartementet gjev 50 millionar kroner i støtte til infrastrukturprosjekt i 36 kommunar som har vedteke å slå seg saman.

Tilskota går til prosjekt om digitalisering, utbetring av fylkesvegar og planlegging av gang- og sykkelvegar.

Dei 36 kommunane som får støtte skal slå seg saman til 14 nye kommunar, og tiltaka får støtte mellom 1 og 5 millionar kroner. Til saman fekk departementet 41 søknadar frå 106 kommunar.

– Dei samanslåtte kommunane treng ein god start, og då er noko av det viktigaste å byggja kommunane saman til éin ny, seier leiar for kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njaastad (Frp).

Han legg til at god infrastruktur er viktig for å trekkja til seg nye innbyggjarar og verksemder.

Førde, Naustdal, Gaular og Jølster kommunar i Sunnfjord får fem millionar kroner for å utvikla digitale tenester, desentralisera tenester og planlegging av breiband i den nye kommunen.

Lindås, Radøy og Meland kommunar i Hordaland får to millionar kroner til reguleringsarbeid for vegprosjektet Samband Vest.

Støtteordninga vart vedteke av Stortinget som del av statsbudsjettet, og det er sett av 100 millionar kroner i 2017, som vert lyst ut seinare. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...