Heim Nyhende 50 millionar til samanslåingskommunar

50 millionar til samanslåingskommunar

Kommunaldepartementet gjev 50 millionar kroner i støtte til infrastrukturprosjekt i 36 kommunar som har vedteke å slå seg saman.

Tilskota går til prosjekt om digitalisering, utbetring av fylkesvegar og planlegging av gang- og sykkelvegar.

Dei 36 kommunane som får støtte skal slå seg saman til 14 nye kommunar, og tiltaka får støtte mellom 1 og 5 millionar kroner. Til saman fekk departementet 41 søknadar frå 106 kommunar.

– Dei samanslåtte kommunane treng ein god start, og då er noko av det viktigaste å byggja kommunane saman til éin ny, seier leiar for kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njaastad (Frp).

Han legg til at god infrastruktur er viktig for å trekkja til seg nye innbyggjarar og verksemder.

Førde, Naustdal, Gaular og Jølster kommunar i Sunnfjord får fem millionar kroner for å utvikla digitale tenester, desentralisera tenester og planlegging av breiband i den nye kommunen.

Lindås, Radøy og Meland kommunar i Hordaland får to millionar kroner til reguleringsarbeid for vegprosjektet Samband Vest.

Støtteordninga vart vedteke av Stortinget som del av statsbudsjettet, og det er sett av 100 millionar kroner i 2017, som vert lyst ut seinare. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...