Heim Nyhende Snart får du elektronisk vitnemål på nynorsk

Snart får du elektronisk vitnemål på nynorsk

Norsk Målungdom jublar over at Samordna opptak lovar nynorsk-betring neste år.

Alle som har fullført norsk vidaregåande skule etter 2000, har vitnemålet sitt lagra elektronisk i Nasjonal vitnemålsdatabase, til bruk i søknader til høgre utdanning gjennom Samordna opptak. Faga og karakterane er dei same som på vitnemålet du fekk i prega papir frå skulen – men det gjeld ikkje nødvendigvis språket.

Til no har alle fått det elektroniske vitnemålet sitt på bokmål, sjølv om dei har hatt nynorsk som hovudmål. Neste år blir det endra, etter at Norsk målungdom sa frå. 

LES OGSÅ: Endeleg! Mobiltastatur på nynorsk

Fråsegn blir tatt til følgje
– Før søknadsfristane til høgare utdanning fekk me fleire innspel frå medlemar og andre om at dei elektroniske vitnemåla deira frå vidaregåande var på bokmål i Samordna opptak sin søknadsportal. Dette gjaldt òg om dei tidlegare VGS-elevane før hadde fått vitnemål på nynorsk i papirform, skriv Fredrik Hope, nestleiar i Norsk målungdom, i ein epost til Framtida.

Innspela førte til at landsstyret i NMU vedtok ei fråsegn på møtet sitt i mai og kravde at dei elektroniske vitnemåla skulle bli tilgjengelege på begge målformene. No har dei alt blitt høyrt:

Når søknadsskjemaet til høgre utdanning opnar neste år, skal søkarane etter planen få sjå vitnemålet sitt på eiga målform, stadfestar seniorrådgjevar Natasha Harkness i Felles studieadministrativt tenestesenter (FSAT). FSAT driftar Samordna opptak og Nasjonal vitnemålsdatabase. Dei hadde ikkje diskutert problemstillinga før NMU tok kontakt i vår, men lovar no å ta grep.

LES OGSÅ: Kampen for nynorsk i Donald førte fram

Siger for nynorskbrukarane
– Me skal sjølvsagt leggje til rette for at søkjarar og andre brukarar av tenestene våre kan få informasjon på våre nettsider i samsvar med føresegnene i språklova (…) Me har diverre ikkje høve til å gjere dei nødvendige endringane i årets opptak, men vil syte for at me gjer det for opptaket neste år, skriv Harkness i svaret til NMU.

Harkness forklarer at det elektroniske vitnemålet eigentleg berre er ei datafil med strukturerte kodar, og ikkje eit dokument i seg sjølv. For dei som gjekk ut av vidaregåande etter at Kunnskapsløftet var fullt gjennomført i 2009, finst data om kva målform skulen nytta på vitnemålet. Denne informasjonen manglar for eldre vitnemål, men for desse vil FSAT i staden leggja til grunn kva målform søkaren har valt i søknaden sin, ifølgje Harkness.

– Me er veldig glade for at nynorskbrukarane vinn endå ein liten siger, som er viktig nok i det store biletet. Det burde sjølvsagt kome av seg sjølv, men me er glade for at det ikkje skulle meir til enn å seie frå, skriv NMU-nestleiar Fredrik Hope.

LES OGSÅ: Fleirtal for meir nynorsk i Bergen

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...