Heim Nyhende 60 kommunar bør slåast saman med tvang

60 kommunar bør slåast saman med tvang

Fylkesmennene føreslår at 60 kommunar skal slåast saman med tvang til våren, viser ei ny oppteljing.

Kommunal Rapport har gjort ei oppteljing etter at alle fylkesmennene har gitt tilrådinga si til Kommunaldepartementet. Her kjem det fram at 60 kommunar blir føreslått slått saman, eller får ei sterk oppfordring om å skifte standpunkt før nyttår, sjølv om kommunen har sagt nei til samanslåing.

Halvparten av forslaga om tvang kjem i Akershus, Møre og Romsdal og Nordland.

I Hedmark, Oppland, Vestfold, Hordaland og Nord-Trøndelag er det ikkje føreslått nokon bruk av tvang.

I ein del av kommunane som no ifølgje fylkesmennene skal tvingast saman, ligg det føre intensjonsavtalar – som seinare har blitt stoppa.

Dei ulike forslaga inneber at det skal bli 321 kommunar frå 2020, langt fleire samanslåingar enn det som er vedteke frivillig. Regjeringa skal til våren legge fram proposisjonen sin om kommunestruktur. Deretter skal den behandlast i Stortinget.

– Talet på kommunar blir betrakteleg redusert dersom det blir tvang. Det blir spennande å sjå om regjeringa går vidare med råda når dei skal legge fram forslaget sitt for Stortinget, og i neste omgang kva Stortinget gjer, sa forskar Yngve Flo ved Uni Research Rokkansenteret til NTB måndag.

Det er ein politisk risiko for regjeringa å ta med anbefalingane om tvang vidare i prosessen, peikar han på. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...