Heim Nyhende 700 000 til Språkåret 2013

700 000 til Språkåret 2013

Regjeringa løyver no 700 000 kroner til Nynorsk kultursentrum for å planleggje språkåret 2013.

Tiltaket er basert på initiativ frå Nynorsk kultursentrum, som også får hovudansvaret for utviklingsprosjektet.
           
– Språkåret 2013 skal bli noko ingen har gjort før og ingen har sett maken til, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum i ei pressemelding.

– Til det treng vi hjelp frå alle dei ulike språkmiljøa i landet, frå målrørsle til innvandrarorganisasjonar.       
   
Nynorsk kultursentrum har arbeidd lenge for å gjere 2013 til språkåret. i fleire år arbeidd med ideen om å gjere 2013 til eit språkår. Det Norske Teatret og Nynorsk kultursentrum har allereie etablert eit samarbeid, no blir fleire inviterte med. 

 
– Språkåret 2013 skal bli ei raus feiring av språklege skilnader i Noreg, seier Grepstad. Målet er at det nasjonale språkåret skal styrkje den språklege sjølvkjensla blant nynorskbrukarane, skape større aksept for verdien av den språkdelte norske kulturen, og gjere til eit felleseige at Noreg har ein rik og mangfaldig språktradisjon som no blir utvida med nye innvandrarspråk, heiter det i pressemeldinga.  
 

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...