Heim Nyhende 700 000 til Språkåret 2013

700 000 til Språkåret 2013

Regjeringa løyver no 700 000 kroner til Nynorsk kultursentrum for å planleggje språkåret 2013.

Tiltaket er basert på initiativ frå Nynorsk kultursentrum, som også får hovudansvaret for utviklingsprosjektet.
           
– Språkåret 2013 skal bli noko ingen har gjort før og ingen har sett maken til, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum i ei pressemelding.

– Til det treng vi hjelp frå alle dei ulike språkmiljøa i landet, frå målrørsle til innvandrarorganisasjonar.       
   
Nynorsk kultursentrum har arbeidd lenge for å gjere 2013 til språkåret. i fleire år arbeidd med ideen om å gjere 2013 til eit språkår. Det Norske Teatret og Nynorsk kultursentrum har allereie etablert eit samarbeid, no blir fleire inviterte med. 

 
– Språkåret 2013 skal bli ei raus feiring av språklege skilnader i Noreg, seier Grepstad. Målet er at det nasjonale språkåret skal styrkje den språklege sjølvkjensla blant nynorskbrukarane, skape større aksept for verdien av den språkdelte norske kulturen, og gjere til eit felleseige at Noreg har ein rik og mangfaldig språktradisjon som no blir utvida med nye innvandrarspråk, heiter det i pressemeldinga.  
 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...