Heim Nyhende Nynorsk litteratur i mengder

Nynorsk litteratur i mengder

Handlar du i ein butikk på Stord denne veka, kan du rekne med å få litteratur på kjøpet.

Falturiltu-festivalen på Stord er i gong, og festivaldiktar Hans Sande fortel korleis han måndag stod i ein daglegvarebutikk og såg på ei vare då han oppdaga eit lite skilt med følgjande tekst på:

Hugs mjølk, ost, kaviar og tilgjeving.

Diktet er Sandes eige og er eitt av fleire som er strødd rundt på Stord under Falturiltufestivalen.

Tre veker
Den einaste festivalen for nynorsk barnelitteratur i landet opna på måndag, og tysdag var Sande på Høgskulen Stord Haugesund for å sjå musikalen studentane hadde laga av boka hans Slangen i graset.

Etter premieren, som vart vist for medstudentar og elevar frå barnehage og småskule i nærleiken, kunne Sande slå fast at elevane hadde kome godt frå det.

Trass i noko språkleg rusk meinte forfattaren elevane hadde laga ei flott framsyning. Så godt som heile skulen har vore involvert i oppsetjing av musikalen, frå produksjon av tekst og musikk til scenografi, kostyme og framføring, og alt har skjedd på tre veker.

Midtpunkt
Elevane frå kunst og handverksklassen har dessutan illustrert fleire av Sandes bøker, mellom anna ei ny bok om Arkimedes og Eureka som ikkje kjem ut før i 2012.

Utstillinga av illustrasjonane vart opna av forfattaren sjølv, og ein gjeng 5- og 6åringar frå naboskulen fekk dessutan ei god og grundig omvising av kunstnarane sjølve.

Hans Sande sin jobb som festvaldiktar var ikkje ferdig etter musikalpremiere og utstillingsopning.

No ventar fleire opplesingar rundt om på institusjonar, og i tillegg skal han innleie på eit litterært seminar på fredag. Det er meir med jobben som festivaldiktar enn å berre vere eit strålande midtpunkt, som Sande sjølv skildrar det.

Kan vekse
Årets Falturiltufestival er den fjerde i rekka, og Kristine Torkildsen i festivalleiinga er svært fornøgd med at Stord får vise seg fram som nynorskkommune på denne måten.

– I år har vi 15 forfattarar og eit variert program å by på, seier Torkildsen. Ho meiner festivalen har eit potensiale for vekst også framover, og peiker på at det å nå ut over kommunegrensene med tilbod til nabokommunar er eit mål å jobbe mot.

– Samstundes kan det hende vi baserer oss på å ha færre forfattarar kvart år enn vi gjer no, og heller lar kvar forfattar få fleire oppdrag når dei først er her.

Begeistring
Torkildsen er glad for at Falturiltufestivalen får høve til å løfte fram Hans Sande sin foirfattarskap.

– Som han seier sjølv, så er han ikkje nokon kjendis. Men vår erfaring er at barnehagar og skular som blir kjende med forfattarskapen hans blir svært fascinerte og begeistra. Vi ønskjer å vere med og løfte denne forfattaren enno meir fram i lyset.

Sande har gitt ut 45 bøker, dei fleste av dei for barn. Forfattaren har i tillegg kunstnar og har ei utstilling på Stord kulturhus under festivalen.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...