Heim Nyhende 77,5 prosent jobbar i media

77,5 prosent jobbar i media

Nynorsk mediesenter har lært opp 80 nynorskpraktikantar på åtte år. 77,5 prosent av dei jobbar i medieverksemder, det er leiar Magni Øvrebotten nøgd med. 

Statusrapporten frå Nynorsk mediesenter viser også 65 prosent av praktikantane jobbar i dag i NRK. Totalt har 28 fast arbeid i media, 22 av desse i NRK. 20 august byrjar det syttande kullet på opplæring/praksis ved Nynorsk mediesenter i Førde. Dei fem nye studentane er Marte Halsør Lovell frå Vågsøy, Tale Høyem frå Os, Jon Bolstad frå Sogndal, Stine Kyrkjebø Johansen frå Kyrkjebø og Kjersti Hetland frå Bryne.

Les også : “Elskar” nynorsk på Facebook

– NRK Nynorsk mediesenter er prega av tillit til kvarandre, god stemning og lagånd. Det syner ei medarbeidargransking der kull 14 og 15 var spurde om korleis det er å vere nynorskpraktikant, seier Bitte Kallerud som er fagansvarleg for granskinga i ei pressemelding.

Ho peikar på at praktikantane no meiner at mediesenteret i større grad enn før fangar opp nye impulsar og stimulerer dei til å tenkje nytt. Dei meiner også dei får meir systematisk oppfølging av måla sine enn dei gjorde før.

– Det er gode tilabakemeldingar frå praktikantane. Dei opplever eit miljø der alle medverkar til å gjere kvarandre gode. Kollegane deler kunnskap og tek seg god tid til faglege diskusjonar. Faglærarane er tydelege på kva dei forventar og følgjer praktikantane tett med tilbakemeldingar, seier Kallerud.

Les heile statusrapporten her

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...