Heim Nyhende – All ordleik er bra

– All ordleik er bra

Det meiner språkprofessor Gunnstein Akselberg. SMS, chat, sosiale medium, wordfeud; alt dette er med på å gjere folk meir aktive når det gjeld skriving.

– Mobil- og chattespråket følgjer ikkje normalen for verken nynorsk eller bokmål. Det viktige er at det har fått fleire til å skriva. Om du tenkjer deg tilbake til tida før datamaskiner og mobiltelefonen, var det mange som var lite aktive på skriftleg kommunikasjon. No skriv folk som aldri før, seier professor Gunnstein Akselberg ved Nordisk Institutt ved Universitetet i Bergen, til bt.no.

Han viser til at ikkje minst ungdom nå skriv mykje meir enn før. Før skreiv mange bare private brev og når dei måtte av formelle grunnar. Endringa i teknologien har mobilisert store grupper av nye skrivande.

– Einskilde er skeptiske til kva dette gjer med rettskrivingen?

– Ja, det kan eg forstå. Ein må vega mot kvarandre. På den eine sida det at fleire er aktive, produktive og skapande skrivande. På den andre sida at dei ikkje følgjer dei skriftlege retningslinene for språket. Eg meiner det veg tyngst at stadig fleire er aktivt skrivande, seier professor Akselberg.

– Når folk skriv i sosiale medium, skriv dei eit skriftspråk som ligg tett opp til den geodialekten eller sosiolekten dei har. Det at ein bruker dialektbasert skriftspråk, kan vera med på å heva statusen på talemålet, meiner Akselberg.

– Kva meiner du om wordfeud?

– Eg har ikkje nok kunnskap om dette spelet til å seie korleis det verkar inn på språket. Generelt meiner eg alt som har med språkproduksjon å gjera, har positiv innverknad på språket. All språkleik som stimulerer til kreativitet, er bra, seier språkprofessoren.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...