Heim Nyhende Fryktar for skulemålet

Fryktar for skulemålet

Viss Bykle kommune blir språknøytral, vil det få konsekvensar også for skulemålet. Det meiner varaordførar Tor Hallvard Mosdøl (Sp).

Mosdøl var ein av dei som bad om å få saka utsett då ho var til politisk handsaming i slutten av januar. Han er sterkt kritisk både til realitetane i saka og korleis ho er utgreidd.

– At det er tungvint for dei tilsette å skrive eit språk dei ikkje beherskar, er for så vidt greitt. Men eg meiner dette handlar mest om viljen, minst om evna. Vi må sjå dette i ein større samanheng, seier varaordføraren. Han fryktar dessutan for skulemålet viss Bykle blir ein språknøytral kommune.

Flaggskipet

I saksutgreiinga frå Bykle kommune er ikkje skulemål nemnt, men i det opphavlege forslaget som kom frå Dag Hovden i Arbeidarpartiet, står det at forslaget ikkje inneber noka endring i målform for skulane sin del.

Mosdøl er ikkje overtydd. Han har ikkje tru på ein kommune som lèt dei tilsette i administrasjonen skrive den målforma dei vil, men som forventar at dei tilsette i skulen held på nynorsken.

– Kommunen er flaggskipet her, det er klart at dette vil få konsekvensar også inn i skulen.

LES OGSÅ: Vil bli språkleg nøytrale

Tor Hallvard Mosdøl er heller ikkje nøgd med saksgangen så langt. Han er ein av dei som meiner saka kom for fort opp, utan at ein fekk tid til å setje seg skikkeleg inn i ho. I tillegg er utgreiinga mangelfull, meiner han.

– Eg saknar vurderingane og konsekvensutgreiinga i ei så viktig sak. Dette handlar om historia vår; vi har hatt nynorsk som administrativt språk i Bykle sidan 1922. Og skulane våre har brukt nynorsk sidan 1902. I år kunne vi feira 110-årsjubileum. I staden sit vi og handsamar ei slik sak. Det synest eg er ganske historielaust.

Engasjement

Senterpartiet bad om å få ei breiare utgreiing i tillegg til utsetjinga, men forslaget deira fall. No skal saka handsamast på det same grunnlaget i februar. Det synest Mosdøl er trist og viser til at dette er ei sak som engasjerer.

– Vi hadde 10-15 tilhøyrarar på benkene under kommunestyremøtet i januar. Det er mange i høve til det vi er vane med.

LES OGSÅ: Vil vakte språket i regionen

Både privatpersonar og mållaget har engasjert seg i media og vendt seg direkte til dei folkevalde for å seie meininga si om saka, som har blitt ein snakkis i bygdene, ifølgje Mosdøl.

Varaordføraren signaliserer no at partiet ikkje kjem til å gi seg så lett.

– Vi kjem til å gjere den jobben vi meiner administrasjonen burde ha gjort. Vi vil få inn fleire vurderingar av kva nynorsken har å bety for kommunen, gjerne så nøytrale som mogeleg. Og eg trur det er ein reell sjanse for at vi kan nå gjennom med argumenta våre, seier varaordføraren.

– Dette er ikkje vegen å gå. Nynorsk er ein del av identiteten vår i Bykle, og vi har eit ansvar som kulturberarar.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...