Heim Nyhende – Alle kulturbygg bør ha gode fysiske rammevilkår

– Alle kulturbygg bør ha gode fysiske rammevilkår

– Viss regjeringa verkeleg vil støtte opp om levande lokalkultur bør ho betre rammevilkåra for organisasjonseigde kulturbygg.

 

Det meiner Endre Kleiveland, styreleiar i Noregs Ungdomslag.

I statsbudsjettet for 2015 legg regjeringa vekt på at kulturpolitikken skal leggje til rette for eit kulturliv som veks ut frå lokalt engasjement. Mellom anna blir det foreslått ein auke i momskompensasjon for idrettsanlegg på nesten 17 millionar. Momskompensasjon til organisasjonseigde kulturbygg blir derimot ikkje nemnt.

Stortinget innførte i 2010 ei momskompensasjonsordning for frivillige organisasjonar, der målet har vore at organisasjonane skal få full momskompensasjon. Men ordninga er tilpassa slik at store delar av omsetninga til frivillige organisasjonar ikkje er mogleg å søkje momskompensasjon for, som nybygg, påbygg og ombygging av eigedom.

– Det at regjeringa vel å styrke kompensasjonsordninga tyder på at dei ser den store økonomiske utfordringa knytt til anlegg for idrettslag og foreiningar. Men regjeringa vektlegg òg at all kulturaktivitet bør ha gode fysiske rammevilkår. Då seier det seg sjølv at dette også bør gjelde for organisasjonseigde kulturbygg, seier Endre Kleiveland i ei pressemelding.

Stortinget skal 23. oktober handsame eit representantforslaget om betring av rammevilkår for organisasjonseigde kulturbygg. I forslaget ønskjer ein ei forenkling av regelverket ved at momskompensasjon også blir gitt for nybygg, påbygg og ombygging. Det blir og bede om at det blir oppretta ei eiga tilskotsordning for organisasjonseigde kulturbygg.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...