Heim Nyhende – Alle kulturbygg bør ha gode fysiske rammevilkår

– Alle kulturbygg bør ha gode fysiske rammevilkår

– Viss regjeringa verkeleg vil støtte opp om levande lokalkultur bør ho betre rammevilkåra for organisasjonseigde kulturbygg.

 

Det meiner Endre Kleiveland, styreleiar i Noregs Ungdomslag.

I statsbudsjettet for 2015 legg regjeringa vekt på at kulturpolitikken skal leggje til rette for eit kulturliv som veks ut frå lokalt engasjement. Mellom anna blir det foreslått ein auke i momskompensasjon for idrettsanlegg på nesten 17 millionar. Momskompensasjon til organisasjonseigde kulturbygg blir derimot ikkje nemnt.

Stortinget innførte i 2010 ei momskompensasjonsordning for frivillige organisasjonar, der målet har vore at organisasjonane skal få full momskompensasjon. Men ordninga er tilpassa slik at store delar av omsetninga til frivillige organisasjonar ikkje er mogleg å søkje momskompensasjon for, som nybygg, påbygg og ombygging av eigedom.

– Det at regjeringa vel å styrke kompensasjonsordninga tyder på at dei ser den store økonomiske utfordringa knytt til anlegg for idrettslag og foreiningar. Men regjeringa vektlegg òg at all kulturaktivitet bør ha gode fysiske rammevilkår. Då seier det seg sjølv at dette også bør gjelde for organisasjonseigde kulturbygg, seier Endre Kleiveland i ei pressemelding.

Stortinget skal 23. oktober handsame eit representantforslaget om betring av rammevilkår for organisasjonseigde kulturbygg. I forslaget ønskjer ein ei forenkling av regelverket ved at momskompensasjon også blir gitt for nybygg, påbygg og ombygging. Det blir og bede om at det blir oppretta ei eiga tilskotsordning for organisasjonseigde kulturbygg.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...