Heim Nyhende Alver-ordføraren tar over som leiar av LNK

Alver-ordføraren tar over som leiar av LNK

Sara Hamre Sekkingstad, ordførar i Alver kommune, blei på torsdag vald som leiar av styret for LNK Nynorskkommunane då landstinget var samla på Stord. Svein Olav B. Langåker er tilsett som ny dagleg leiar frå nyttår.

Leiar av valnemnda, Siri Klokkerstuen, sa at den nye leiaren av styret representerer den nye tida.

Sara Hamre Sekkingstad takka for tilliten og sa at det er store skor å fylla etter leiaren som ikkje tok attval, Solfrid Borge. Borge har vore styreleiar i LNK dei siste 16 åra.

– Eg kjenner organisasjonen frå utsida, og eg gler meg til å bli kjent med organisasjonen som styreleiar, seier ho.

Relevant og viktig

Sara Hamre Sekkingstad opplever LNK som relevant og at det blir løfta viktige tema for kommunane og samfunnet.

– Eg gler meg til å jobba saman for å gjera LNK endå meir relevant for medlemmane våre.

LNK har i dag over 100 medlemmar.

I talen hennar til landstinget sa Alver-ordføraren at ho opplever at fleire og fleire unge frå heimkommunen går over frå nynorsk til bokmål og endrar dialekt når dei drar til Bergen eller møter bergensarar. Ho vil vera med på å sikra

– Eg er sikker på at vi med den vedtekne handlingsplanen skal løfta fram mange saker i åra som kjem. Eg gler meg til dette, sa den nyvalde leiaren.

Solfrid Borge takka av som styreleiar av LNK, medan Sara Hamre Sekkingstad tok over. Foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune

Ny dagleg leiar

Dagleg leiar i LNK, Vidar Høviskeland, går av med pensjon til nyttår og styret har tilsett Framtida.no-redaktør Svein Olav B. Langåker som dagleg leiar frå nyttår.

– Eg ser fram til å jobba saman med styret og andre gode samarbeidspartnarar for å utvikla nye prosjekt og satsingar som kan løfta nynorskarbeidet i barnehagar, skule, kultur, forvaltninga og andre område, seier han.

Langåker har vore tilsett i LNK som journalist og redaktør for Framtida.no i over 11 år.

– Det blir ei anna rolle eg får frå nyttår av, men eg er glad for å få lov til å leia organisasjonen og gler meg å jobba saman med dei tilsette i redaksjonen for å vidareutvikla dei digitale tilboda til LNK – både Framtida.no, Framtida Junior, Pirion og Magasinett.

Strøyma landstinget

Landstinget til LNK starta onsdag og har blitt strøymt på Facebook-sida til LNK, slik at fleire har fått høve til å sjå det undervegs eller seinare. Av mange tema på landstinget var den nye språklova. Forfattar og tidlegare direktør på Nynorsk kultursentrum, Ottar Grepstad, innleia om nye språklova som gjeld frå 1. januar 2022.

– Den nye lova slår fast eit rettsleg likeverd. Det er noko av det viktigaste med lova. Ingen kommunar kan oversjå språklova som mellom anna har ein klar samanheng mellom nynorsk og klarspråk. Språklova blir så viktig som brukaren gjer ho til. Snakk mykje og ofte om språklova, sa Grepstad.

Andre tema på landstinget var vaksenopplæringa for innvandrarar, nynorsk i næringslivet og samfunnet og den digitale framtida og nynorsken.

Teknologidirektør i Microsoft Norge, Shahzad Rana, kom med fleire utfordringar og invitasjonar til samarbeid for meir nynorsk i det digitale rommet.

– I grunnen litt absurd at det er meg, fødd i tjukkaste Punjab, som kom til Noreg som 8-åring og med urdu og punjabi som morsmål som får det kallet å rettferdiggjera nynorskens plass i det digitale rommet. Dette trur eg ikkje sjølv Ivar Aasen hadde sett koma når han samla dialektar for å skapa nynorsk. Samtidig viser det at mangfald ikkje har grenser, sa Shahzad Rana. Ved sida av jobben i Microsoft har han vore med i framtidsutvalet til Språkrådet.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...