Heim Nyhende Ap svarar om språk

Ap svarar om språk

Arbeidarpartiet rundar av spørjerunden vår denne gongen.

Kva vil partiet ditt gjere med nynorsken? Arbeidarpartiet vil ta vare på nynorsk som ei sjølvstendig målform og eit sjølvstendig skriftsspråk. Staten må ta ansvar for å leggje til rette for meir likeverdige vilkår, slik at begge målformene – og nynorsk – skal verte sikra vekst og utvikling.

Kva er partiet ditt si haldning til sidemål? Arbeidarpartiet meiner det er ein verdi at me har to norske skriftspråk med kvart sitt historiske og språklege opphav og kvar sin skriftkultur.

Vil partiet ditt styrkje nynorskopplæringa for innvandrarar? Arbeidarpartiet vil sikre at innvandrarar vert fortrulege med den norske språkdelte kulturen. Nynorsk skal ikkje ekskluderast som alternativ når språklege minoritetar skal få informasjon eller undervisning på norsk. Dette er viktig for den einskilde.

Kva meiner partiet ditt må gjerast for at skulebøker skal liggje føre på båe målformer til same tid og til same pris? Opplæringslova § 9-4 seier at skulane berre kan nytta læremidlar som føreligg både på bokmål og nynorsk til same tid. Arbeidarpartiet vil styrkje kontrollen med at regelverket vert fylgt. Kravet til parallellutgåver må og gjelde digitale læremiddel.

Finst programmet og valmateriellet til partiet ditt på nynorsk? Ja. Arbeidarpartiet sitt program finst både på nynorsk og bokmål. Me har to skriftspråk i Noreg, og alle skal sjølve kunne velje si målform.

Er nettsida dykkar på nynorsk? Arbeidarpartiet nyttar begge målføre på nettsida si.

Førre artikkelKrf svarar om språk
Neste artikkelTv-mediet vinn valet

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...