Heim Nyhende Ap svarar om språk

Ap svarar om språk

Arbeidarpartiet rundar av spørjerunden vår denne gongen.

Kva vil partiet ditt gjere med nynorsken? Arbeidarpartiet vil ta vare på nynorsk som ei sjølvstendig målform og eit sjølvstendig skriftsspråk. Staten må ta ansvar for å leggje til rette for meir likeverdige vilkår, slik at begge målformene – og nynorsk – skal verte sikra vekst og utvikling.

Kva er partiet ditt si haldning til sidemål? Arbeidarpartiet meiner det er ein verdi at me har to norske skriftspråk med kvart sitt historiske og språklege opphav og kvar sin skriftkultur.

Vil partiet ditt styrkje nynorskopplæringa for innvandrarar? Arbeidarpartiet vil sikre at innvandrarar vert fortrulege med den norske språkdelte kulturen. Nynorsk skal ikkje ekskluderast som alternativ når språklege minoritetar skal få informasjon eller undervisning på norsk. Dette er viktig for den einskilde.

Kva meiner partiet ditt må gjerast for at skulebøker skal liggje føre på båe målformer til same tid og til same pris? Opplæringslova § 9-4 seier at skulane berre kan nytta læremidlar som føreligg både på bokmål og nynorsk til same tid. Arbeidarpartiet vil styrkje kontrollen med at regelverket vert fylgt. Kravet til parallellutgåver må og gjelde digitale læremiddel.

Finst programmet og valmateriellet til partiet ditt på nynorsk? Ja. Arbeidarpartiet sitt program finst både på nynorsk og bokmål. Me har to skriftspråk i Noreg, og alle skal sjølve kunne velje si målform.

Er nettsida dykkar på nynorsk? Arbeidarpartiet nyttar begge målføre på nettsida si.

Førre artikkelKrf svarar om språk
Neste artikkelTv-mediet vinn valet

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...