Heim Nyhende – Åtak på nynorsken

– Åtak på nynorsken

Stortingsrepresentant Tor Bremer (Ap) meiner Høgre sitt framlegg om valfritt sidemål er urovekkande. 

 

– Innfører ein valfritt skriftleg sidemål i ungdomsskulen og i vidaregåande skule, vil det vere eitt av dei store åtaka på nynorsken i historisk perspektiv, seier Bremer til Firda.

Han reagerer sterkt på Høgre sitt framlegg om valfritt skriftleg sidemål i ungdomsskulen og vidaregåande skule. Bremer meiner dette vil få nynorskandelen til å rase i ungdomskkulen, på same måten som ein ser nynorsken i retur i vidaregåande skule. Han kallar framlegget eit åtak på vestnorsk kultur. 

– Tek vi det obligatoriske sidemålet vekk frå ungdomsskulen, fryktar eg at verdien av å vere tospråkleg blir fjerna. Det vil vere eit stort tap. Dei tospråklege knekker språkkoden betre enn andre. Det er mellom annan difor vi nordmenn gjerne skjønar nabospråka våre betre enn svenskar og danskar gjer. Eg trur også tospråklegdomen er ein viktig grunn til at nynorskelevar gjerne gjer det bra i skulen, seier Bremer

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...