Heim Nyhende Avklart rolle

Avklart rolle

– Mi oppgåve som ordførar når krisa er ute, er å vere talsmann for heradet, seier ordførar Solfrid Borge i Ullensvang herad.

Frå helikopterulukka i juli var eit faktum, var det ho som fronta heradet andsynes omverda, som svarte på spørsmål og informerte media.

– Etter ulukka hadde eg kontakt med politiet og fekk informasjon av dei, og det var den eg formidla vidare. Samstundes kan det vere andre involverte enn ordføraren som skal vere talspersonar for ein kommune.

For Ullensvang sitt vedkommande fekk presten i heradet ei sentral rolle etter ulukka, og det vart då naturleg at også han uttalte seg i media. Men ordføraren hadde det overordna ansvaret og innsynet i det som skulle kommuniserast ut.

– Det er også viktig at vi som uttalar oss, ikkje er med og haussar opp situasjonen unødig, men berre formidlar fakta, seier Borge.

Samstundes som at heradet har eit ansvar overfor ålmenta og media, har ein også eit ansvar for å vise samkjensle i ein slik tragisk situasjon, seier ordføraren.

Når så mange er råka, så har heradet ansvar for å kunne tilby hjelp til dei pårørande i form av kriseteam, psykiater, lege og elles det heradet har av kompetanse som kan vere til hjelp.

– Folk må få vite at dei kan få hjelp, seier Borge. – Vi var mellom anna svært opptekne av å skjerme dei pårørande for media i tida etter ulukka.

Å måtte vere den som står i front og blir sterkt eksponert i media i ein slik situasjon, var krevjande, medgjev ordføraren, og då er det viktig å ha gode nettverk rundt seg av folk ein kan lite på, og som ein kan søkje råd hos.

– Kva erfaringar har de som kommune gjort dykk etter denne ulukka?

– Ein slik ekstrem situasjon vil ein hauste mange erfaringar frå. Eg såg i alle fall fort at her måtte godt samarbeid til, mellom politiet, heradet og helikopterselskapet Airlift.

Ulukka var ikkje berre ei frykteleg tragedie for ein familie, også selskapet som eigde helikopteret, hadde det tøft etterpå, minner ho om.

– Airlift høyrer til i Kinsarvik, og dette er eit selskap som skulle drive vidare også etter ulukka. Det er klart det var vanskeleg for dei. Det at dei leigde inn ekspertise på kriser utanfrå, var til god hjelp, både for selskapet og for heradet.

– Det er i vanskelege tider som dette folk ser kva person du er, oppsummerer Solfrid Borge. – Det vil alltid vere ting ein ser i ettertid som ein kunne gjort betre, det er vi klar over. Då er det samstundes godt når vi får tilbakemelding på det som har gått bra undervegs.

Les også:

Med pressa i rådhuset

Når krisa rår

Viktig å ha ein plan

Førre artikkelNår krisa rår
Neste artikkelMed pressa i rådhuset

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Stortinget vedtok Språklova

Torsdag 25. mars vedtok Stortinget ei ny språklov for Noreg. Sjølv om Noregs Mållag har nokre punkt dei gjerne skulle sett var...

Ruset held fram som leiar i Kringkastingsringen

Inger Johanne Ruset (35) frå Valldal i Møre og Romsdal har teke attval som leiar i Kringkastingsringen. Sjølv om det første året...

Regjeringa viser vilje til meir nynorsk for barn

Nynorsk kultursentrum er glade for at Abid Q. Raja har lagt fram ei barne- og ungdomskulturmelding som peikar på eigne tiltak for...
Sentralkomiteen til Falturiltu: Hege Myklebust, Roald Kaldestad, Anna R. Folkestad, Jane Jünger og Trond Leirvik Onarheim. Foto: privat

Rekordstor tildeling til Falturiltu frå Kulturrådet

Den nynorske barne- og ungdomslitteraturfestivalen Falturiltu har nett fått tildelt 250.000 kroner frå Norsk kulturråd. Programrådet for Falturiltu skriv...