Heim Nyhende – Behov for ei overordna språklov

– Behov for ei overordna språklov

Trine Skei Grande (40) trur nynorsken vil klare seg godt i ei tid der språk og identitet heng tett saman. Ho er ikkje like sikker på om ho blir ny leiar i Venstre etter Lars Sponheim.

– Kva forhold har du til nynorsk?
– Eg elskar å lese det og skulle gjerne ha nytta det meir sjølv .

– Venstre hadde i utgangspunktet ikkje partiprogram eller nettside på begge målformer. Programmet kom i nynorsk versjon ikkje så lenge før valet. Kva meiner du om det?
– Det seier noko om at me er eit parti med få ressursar, der arbeidet er bygd på dugnad. Er det fleire nynorskfolk som melder seg inn, skal me klare det mykje raskare neste gong.

– Skriv du nynorsk privat?
– Nei, eg har meir enn nok med å meistre bokmål.

– Kva var det viktigaste for deg då du var saksordførar for språkmeldinga?
– Det var fleire ting, men det aller viktigaste trur eg var å få klarlagt at det er behov for ei klar lovforankring for språk i Noreg, og at komiteen uttrykte seg positivt med omsyn til ei framtidig, overordna språklov.

– Klarer regjeringa no, etter di meining, å følgje opp språkmeldinga?
– Det er litt tidleg å seie, men manglande biblioteksatsing er eit dårleg teikn.

– Trur du ein no klarer å etablere Språkbanken?
– Det har eg forventningar om.

– Kva trur du om framtida til nynorsken?
– I ei tid der språk og identitet heng nærare saman, vil nynorsken klare seg godt. Ein skule som satsar på gode lærarar vil bygge opp om det.

– Kva skal til, trur du, for at også Oslo-avisene opnar opp for meir nynorsk i spaltene?
– Då må me som borgarar krevje det.

– Kva er dine politiske hjartesaker?
– Arbeidet for eit klimanøytralt samfunn og auka satsing på forsking og utdanning.

– Venstre gjorde eit dårleg stortingsval, kva trur du var grunnen til det?
– Venstre vart klemd inne i ein polarisert valkamp. Me kom ikkje godt nok fram med dei politiske sakene våre.

– Kva må Venstre satse på no politisk for å reise seg igjen?
– Me må vise at Noreg treng eit liberalt sentrumsparti som vil ta tak i dei store utfordringane som kjem. Me vil skape lågutsleppssamfunnet, satse på forsking, høgare utdanning og ein skule med gode lærarar.

– Blir du den nye leiaren i Venstre etter Lars Sponheim?
– Det valet gjer Venstre sitt Landsmøte i april 2010.

FAKTA
Trine Skei Grande (40)
Bur: Gamlebyen i Oslo
Aktuell: Nestleiar og parlamentarisk leiar i Venstre. Siglar no opp som ein av favorittane til å ta over som partileiar etter Lars Sponheim, som gir seg etter Landsmøtet i april 2010.
Språk: Bokmål, men skulle gjerne skrive meir nynorsk.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...