Heim Nyhende Betra kommuneservice

Betra kommuneservice

Servicenivået i norske kommunar har blitt betre. Det viser ein ny test gjennomført av Forbrukarrådet.

Ein test av servicenivået i 76 norske kommunar viser at fleirtalet av kommunane gir god service på publikumskontakt. Testen er utført av Forbrukarrådet, som i september og oktober i år totalt har kontakta dei 76 utvalde kommunane 1.216 gonger, skriv Grannar.no.

Dei 51 største kommunane er testa, saman med om lag ti prosent av kommunane med mellom 2.000 og 20.000 innbyggjarar.

Kommunane er testa på 16 forskjellige punkt, og det er kommunane Bærum og Drammen som kjem best ut, med 89 og 88 poeng av 100 moglege. Blant storbyane er det Bergen som gjer det best. Trondheim får òg godkjent, medan Oslo og Stavanger får karakteren «ikkje godkjent». Dårlegast resultat får Oppdal kommune i Sør-Trøndelag, med 47 av 100 moglege poeng.

I kontakten med kommunane har Forbrukarrådet sine personar stått fram som vanlege innbyggjarar, og dei har sjekka kommunane sine nettsider, sendt e-post med konkrete spørsmål, ringt for å få svar på konkrete spørsmål, samt chatta med kommunane om konkrete spørsmål. Størst problem hadde dei med å finne informasjon då dei leitte etter barnehagane sine opningstider i romjula, oppdatert liste over fysioterapeutar med kommunal driftsavtale og kontaktinformasjon til helsestasjonane.

Då Forbrukarrådet testa kommunar for første gong i 2005, fekk bare ti prosent av kommunane godkjent. Sju år seinare har talet stige til 59 prosent, og Forbrukarrådet opplyser at aldri tidlegare har ein så stor del av kommunane fått karakteren godkjent i deira testar.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...