Heim Nyhende Protesterer mot vedtak

Protesterer mot vedtak

Før sommaren bestemte kommunestyret i Tromsø at byen skulle søke om å få bli med i samisk forvaltningsområde for språk. Det ville likestilt samisk og norsk språk i byen. Men det nye  kommunestyret med borgarleg fleirtal har no vald å trekkje søknaden, fortel NRK.

Samane i Tromsø er svært misfornøgde med avgjerda og planlegg no ein demonstrasjon for å vise kva dei synest om saken.

– Den politiske leiinga i Tromsø set pris på at kuftekledde samar trekkjer turistar. Men ein vil ikkje ha eit levande samisk språk og kulturliv her. Det er rystande at ein ikkje får vere seg sjølv, seier Max Machke til NRK Troms og Finnmark.

Byråd for næring, kultur og idrett, Jonas Stein Eilertsen (V), seier at dette handlar om at ein ikkje veit kva økonomiske konsekvensar ei slik innmelding ville hatt, og at ein reint prinsipielt ønskjer mindre statleg styring i byen.

Av dei rundt 70 000 innbyggjarane i Tromsø er vel 1 000 meldt inn i samemanntalet. Byen har frå før samisk skilting i Tinghuset, på Alfheim stadion og på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...