Heim Nyhende Betre kulturvekst

Betre kulturvekst

Det står ikkje så dårleg til med kultursatsinga i kommunenoreg som gårsdagens oppslag kunne tyde på.

I går kunne vi lese at kommunenoreg i liten grad fekk merke noko til Kulturløftet, og at kommunane brukte mindre på kultur no enn for fem-seks år sidan. Saken hadde sitt opphav i Aftenposten, som hadde lagt KOSTRA-tal for perioden 2006 til 2010 til grunn. Men i dag vedgår Aftenposten at tala som er brukt ikkje er samanliknbare, og at kommunane sin del av kulturmidlane i realiteten har vore stabil, ikkje synkande. Forklaringa er at kommunane sin andel av kulturmidlane i 2006 også innbefatta midlar til kyrkje- og andre religiøse føremål, medan desse tala var trekte ut i 2010-statistikken. Dermed vart desse åra ikkje samanliknbare, og grunnlaget for å seie at kommunane brukte mindre på kulturføremål vart feil.

Nettavisa Minerva har sett nærmare på tala som er lagt til grunn i saken og slår fast at kommunane snarare brukte meire pengar på kultur desse åra, ikkje mindre.

Framtida.no har sett nærmare på kommunane si satsing, og finn at Oslo kommune i 2006 prioriterte kultur lågare enn landsgjennomsnittet, men har tatt seg best opp i åra etter.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...