Heim Nyhende Betre kulturvekst

Betre kulturvekst

Det står ikkje så dårleg til med kultursatsinga i kommunenoreg som gårsdagens oppslag kunne tyde på.

I går kunne vi lese at kommunenoreg i liten grad fekk merke noko til Kulturløftet, og at kommunane brukte mindre på kultur no enn for fem-seks år sidan. Saken hadde sitt opphav i Aftenposten, som hadde lagt KOSTRA-tal for perioden 2006 til 2010 til grunn. Men i dag vedgår Aftenposten at tala som er brukt ikkje er samanliknbare, og at kommunane sin del av kulturmidlane i realiteten har vore stabil, ikkje synkande. Forklaringa er at kommunane sin andel av kulturmidlane i 2006 også innbefatta midlar til kyrkje- og andre religiøse føremål, medan desse tala var trekte ut i 2010-statistikken. Dermed vart desse åra ikkje samanliknbare, og grunnlaget for å seie at kommunane brukte mindre på kulturføremål vart feil.

Nettavisa Minerva har sett nærmare på tala som er lagt til grunn i saken og slår fast at kommunane snarare brukte meire pengar på kultur desse åra, ikkje mindre.

Framtida.no har sett nærmare på kommunane si satsing, og finn at Oslo kommune i 2006 prioriterte kultur lågare enn landsgjennomsnittet, men har tatt seg best opp i åra etter.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...