Heim Nyhende Kommunane merkar lite til statleg kulturløft

Kommunane merkar lite til statleg kulturløft

Kommunane merkar lite til den statlege satsinga på det såkalla Kulturløftet. Dei auka kulturløyvingane går for det meste til nasjonale og regionale tiltak.

– Kulturløftet er eit statleg prosjekt og kjem i liten grad kommunesektoren til gode. Det er eit Giske-prosjekt som gjev mykje merksemd, men liten reell effekt for kultursatsinga i den jamne kommune, seier forskar Oddveig Storstad ved Norsk senter for bygdeforsking til Aftenposten.

 

Tal frå kulturstatistikken til Statistisk sentralbyrå for 2010 viser at medan kulturbudsjettet til regjeringa dei seinare åra har auka vesentleg, har kulturløyvingane til kommunane i same periode gått ned frå 52 til 47 prosent.

 

Forklaringa er at dei statlege kulturmidlane hovudsakleg går til nasjonale og regionale institusjonar og prosjekt, medan kommunane må prøva å finna plass til kultur på eigne budsjett. Det gjev små rom for spenstige kulturløft.

 

– Kulturen taper kampen når dei kommunale budsjetta skal vedtakast. Slik har det vore sidan midten av 90-talet, seier Storstad.

 

Sigrun Vågeng, direktør for KS, interesseorganisasjonen for kommunane, peikar på si side på at det i kroner og øre har vore ein stor auke i kulturbudsjetta til kommunane.

 

Ein nærmare analyse av tala viser likevel at det meste av pengane går til å byggja store idrettshallar og kulturbygg. Løyvingane til den daglege drifta av bibliotek, kulturskular, museum og enkelte kulturprosjekt har i same periode gått ned, skriv Aftenposten.

 

– Det blir dessverre slik at i ein stram kommuneøkonomi, vinn dei store lovpålagde oppgåvene, seier direktøren i KS.

 

Kor mykje pengar kommunane brukar på kultur varierer likevel mykje frå kommune til kommune. Medan kraftkommunen Bykle i Aust-Agder brukar 22.721 kroner per innbyggjar til kulturformål, brukar Frp-kommunen Os i Hordaland berre 413 kroner. (NPK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...