Heim Nyhende Kommunane merkar lite til statleg kulturløft

Kommunane merkar lite til statleg kulturløft

Kommunane merkar lite til den statlege satsinga på det såkalla Kulturløftet. Dei auka kulturløyvingane går for det meste til nasjonale og regionale tiltak.

– Kulturløftet er eit statleg prosjekt og kjem i liten grad kommunesektoren til gode. Det er eit Giske-prosjekt som gjev mykje merksemd, men liten reell effekt for kultursatsinga i den jamne kommune, seier forskar Oddveig Storstad ved Norsk senter for bygdeforsking til Aftenposten.

 

Tal frå kulturstatistikken til Statistisk sentralbyrå for 2010 viser at medan kulturbudsjettet til regjeringa dei seinare åra har auka vesentleg, har kulturløyvingane til kommunane i same periode gått ned frå 52 til 47 prosent.

 

Forklaringa er at dei statlege kulturmidlane hovudsakleg går til nasjonale og regionale institusjonar og prosjekt, medan kommunane må prøva å finna plass til kultur på eigne budsjett. Det gjev små rom for spenstige kulturløft.

 

– Kulturen taper kampen når dei kommunale budsjetta skal vedtakast. Slik har det vore sidan midten av 90-talet, seier Storstad.

 

Sigrun Vågeng, direktør for KS, interesseorganisasjonen for kommunane, peikar på si side på at det i kroner og øre har vore ein stor auke i kulturbudsjetta til kommunane.

 

Ein nærmare analyse av tala viser likevel at det meste av pengane går til å byggja store idrettshallar og kulturbygg. Løyvingane til den daglege drifta av bibliotek, kulturskular, museum og enkelte kulturprosjekt har i same periode gått ned, skriv Aftenposten.

 

– Det blir dessverre slik at i ein stram kommuneøkonomi, vinn dei store lovpålagde oppgåvene, seier direktøren i KS.

 

Kor mykje pengar kommunane brukar på kultur varierer likevel mykje frå kommune til kommune. Medan kraftkommunen Bykle i Aust-Agder brukar 22.721 kroner per innbyggjar til kulturformål, brukar Frp-kommunen Os i Hordaland berre 413 kroner. (NPK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...