Heim Nyhende Bibelen kjem på andreplass på nynorsk

Bibelen kjem på andreplass på nynorsk

Nynorsk ordliste er selt meir enn den nynorske Bibelen.

 

Bibelen er utan konkurranse om  vera verdas mest selde bok. Boka er selt i kring fem milliardar eksemplar, og omsett til over 2400 språk. På dei fleste språka i verda er boka den mest selde.

I Noreg er det selt 10 millionar biblar sidan 1899. 8,4 millionar eksemplar på bokmål og 1,6 millionar eksemplar på nynorsk.

Men det er likevel ikkje nok til å gjera Bibelen til den mest selde nynorske boka.

Sidan Einar Breidsvoll og Knut Liestøl kom med den første utgåva av Nynorsk ordliste i 1938, har ordlista blitt selt i over 2,7 millionar eksemplar.

LES OGSÅ: – Greitt å skriva dårleg nynorsk

– Seier noko om skuleverket
I 20 år har Ottar Grepstad arbeidd med å utvikla, samla og analysera statistikk som dokumenterer utbreiinga av språk. No er det heile samla i «Språkfakta 2015» med undertittelen «Ei forteljing om språk i Noreg og verda».

Han prøver seg på denne forklaringa på kvifor ordlista toppar dei nynorske salslistene:

– Det seier noko om skuleverket vårt, og kor institusjonalisert det er at alle skal skriva nynorsk i skulen. Av nynorskbrukarane er det nok nokon som er usikre og vande med å bruka ordlista. Så er det ein del som skriva nynorsk gjennom arbeidet sitt som i alle fall er usikre, og bruker ordlista fordi dei treng ho.

LES OGSÅ:Sov i kø for ny Bibel

– Dette kan skrivast masteroppgåve om
Samstundes peikar Grepstad på at dette ikkje er med på å forklara kvifor Bibelen på nynorsk har så pass stor del selde bøker. Med 16 prosent av bibelsalet, er dette ein høgare marknadsdel for nynorsk enn på nokon annan del av bokmarknaden.

– Dette kan det skrivast masteroppgåver om, seier direktøren ved Nynorsk kultursentrum.

Ifølgje Grepstad er kyrkja den samfunnsinstitusjonen i Noreg som har den klaraste språkpolitiske praksisen. Nynorsken står relativt sterkare i kyrkja enn i andre delar av samfunnet. Av nærmare 1300 kyrkjesokn i 2015 brukte 385 sokn eller 30 prosent nynorsk liturgi. Forholdet 30–70 mellom nynorsk og bokmål blei etablert alt før 1940 og har endra seg svært lite seinare, skriv Ottar Grepstad.

Som nytt skriftspråk blei nynorsk sungen inn i kyrkja gjennom 150 salmar som Elias Blix skreiv før 1900. Frå 1893 var desse med i Landstads salmebok, som då var nesten einerådande i kyrkjelydane, og seinare har minst kvar femte i salmebøkene vore på nynorsk. Norsk salmebok blei teken i bruk i 2013, og der er fire av ti norske salmar på nynorsk.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...