Heim Nyhende Bjørge blir språksjef i NRK

Bjørge blir språksjef i NRK

Ragnhild Bjørge (36) blir ny språksjef i NRK. 

 

 – Eg gler meg veldig til å bygge opp jobben som språksjef i NRK. Eg brenn for godt språk og god språkrøkt, seier Ragnhild Bjørge til NRK. 

Ragnhild Bjørge har arbeidd som journalist i NRK dei siste seks åra, mesteparten av tida i nyhendeavdelinga på Marienlyst der ho blant anna har vore reporter, planleggar, vaktsjef og programleiar i Dagsnytt. Dei siste åra har ho også vore språkkontakt i nyhendeavdelinga. 

– Både leiarar og medarbeiderar er engasjerte i språkbruk. Det gjeld både kva som er rett språk og ikkje, og det gjeld arbeidet med å frigjere seg frå kjeldespråk. Eg meiner det er ein styrke for NRK at det er gitt rom for dialektbruk, seier Bjørge til NRK.

Bjørge har blant anna master i nynorsk skriftkultur og mellomfag i statsvitenskap. Ho har vore politisk rådgjevar i Noregs Mållag og var tidleg i sin karriere dagleg leiar i Norsk Målungdom. Ho har også vore praktikant ved Nynorsk Mediesenter i Førde og arbeida ved distriktskontora i Sogn og Fjordane og Hordaland.

Les også: NRK vil ha eigen språksjef

– Bjørge vil kunne organisere språkarbeidet i NRK på ein god måte. Ho skal jobbe opp mot språkstyret og finne gode løysingar for god språkrøkt i alle redaksjonar over heile landet, seier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen. Bjørge er fagleg sterk, engasjert og vil kunne skape entusiasme og merksemd rundt språk i og utanfor NRK, seier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.

Det var 27 søkjarar til stillinga som språksjef i NRK. Bjørge startar i stillinga på seinhausten. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...