Heim Nyhende – Bleikt budsjett for nynorskbrukarane

– Bleikt budsjett for nynorskbrukarane

Direktør for Nynorsk kultursentrum har gått gjennom statsbudsjettet og oppsummert verknadene for nynorskrørsla. “Eit bleikt budsjett for nynorskbrukarane”, er hans dom.

– Dei fleste nynorsktiltaka får dekt løns- og prisveksten, men heller ikkje meir, og budsjettet inneheld ingen nye tiltak som følgjer opp alle planane i språkmeldinga. Budsjettet burde hatt ein språkleg tiltakspakke som kunne gi born og unge meir nærkontakt med nynorsk, seier Grepstad i ei pressemelding.

Grepstad viser melom anna til at 2010 skal vere eit nasjonalt leseår for å styrke lesekompetansen i landet, og meiner dei 6 millionane som er sette av til dette føremålet i 2010 ikkje er godt nok.

Medan nynorskrørsla i fjor opplevde eit løft i samband med statsbudsjettet, ser det i år ut til at det handlar meir om å halde økonomien på eksisterande nivå. LNK får ei lita auke i sine tilskot. Stiftingane Magasinett og Pirion, kor LNK er ein av stiftarane, er med dette budsjettet sikra faste løyvingar over statsbudsjettet.

Også Nynorsk kultursentrum melder om ein auke på 3,4 prosent i sine overføringar. Vinjefondet og nettleksikonet Alkunne får vidareført sine løyvingar.

Statsbudsjettet blir elles eit tema når nynorskorganisasjonane samlast i Nynorsk Forum i neste veke.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...