Heim Nyhende Blir buande på studiestaden

Blir buande på studiestaden

60 prosent av studentane blir buande i regionane eller fylket dei har studert i. 

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har undersøkt kva den geografiske plasseringa av utdanningsinstitusjonar har å seie for rekruttering til høgare utdanning, og for fordeling av høgt utdanna arbeidstakarar. Rapporten deira viser mellom anna at 60 prosent av studentane blir verande i same fylke dei har studert i.

– Det er gledeleg å sjå at god regional spreiing av universitet og høgskolar medverkar til å skaffe arbeidskraft med høgare utdanning til alle delar av landet, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i ei pressemelding. 

Studiestadene i Finnmark viser klårt større lokal tilføring av nye høgt utdanna, enn lokal rekruttering til studia skulle tilseie. Det er nærliggjande å sjå dette i samanheng med ordninga med nedskriving av studielån, som er en del av tiltakssona i Nord-Troms og Finnmark.

Rapporten peiker på noko større lokal rekruttering til studium og tilføring av nye høgt utdanna arbeidstakarar blant eldre studentar. Den lokale tilføringa er også høgare frå nyutdanna med kort høgare utdanning, enn dei med lang utdanning.

Dei fleste fagfelt gjev noko sterkare lokal tilføring av nye høgt utdanna enn lokal rekruttering skulle tilseie.

Studentar med samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske og estetiske fag, helse- og sosialfag, lærarutdanning og pedagogiske fag gir den høgste tilføringa av kompetanse til det aktuelle fylket.

Felt som naturvitskap og tekniske fag og samferdsle- og servicefag gjev meir nasjonal fordelt tilføring av kompetanse.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...