Heim Nyhende Blir buande på studiestaden

Blir buande på studiestaden

60 prosent av studentane blir buande i regionane eller fylket dei har studert i. 

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har undersøkt kva den geografiske plasseringa av utdanningsinstitusjonar har å seie for rekruttering til høgare utdanning, og for fordeling av høgt utdanna arbeidstakarar. Rapporten deira viser mellom anna at 60 prosent av studentane blir verande i same fylke dei har studert i.

– Det er gledeleg å sjå at god regional spreiing av universitet og høgskolar medverkar til å skaffe arbeidskraft med høgare utdanning til alle delar av landet, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i ei pressemelding. 

Studiestadene i Finnmark viser klårt større lokal tilføring av nye høgt utdanna, enn lokal rekruttering til studia skulle tilseie. Det er nærliggjande å sjå dette i samanheng med ordninga med nedskriving av studielån, som er en del av tiltakssona i Nord-Troms og Finnmark.

Rapporten peiker på noko større lokal rekruttering til studium og tilføring av nye høgt utdanna arbeidstakarar blant eldre studentar. Den lokale tilføringa er også høgare frå nyutdanna med kort høgare utdanning, enn dei med lang utdanning.

Dei fleste fagfelt gjev noko sterkare lokal tilføring av nye høgt utdanna enn lokal rekruttering skulle tilseie.

Studentar med samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske og estetiske fag, helse- og sosialfag, lærarutdanning og pedagogiske fag gir den høgste tilføringa av kompetanse til det aktuelle fylket.

Felt som naturvitskap og tekniske fag og samferdsle- og servicefag gjev meir nasjonal fordelt tilføring av kompetanse.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...