Heim Nyhende Boklansering og verdslitteratur i Ulvik

Boklansering og verdslitteratur i Ulvik

Under Ulvik poesifestival fredag 9. september lanserte Bodil Cappelen boka Tanke og draum er himmelske verktøy, med eit nytt utval tekstar frå Olav H. Hauges dagbok.

Utvalet er gjort med vekt på tekstar Hauge skreiv om verdslitteraturen i dagbøkene sine gjennom eit heilt liv.

Hauge skreiv dagbok heile livet og verket Dagbok 1924–1994 er eit unikt litterært prosjekt med sine 3700 sider. Hauge har vore med å ta verdslitteraturen til Noreg, både gjennom dagbøkene og omsetjingane sine, og fleire stader under Poesifestivalen denne helga løfter vi blikket ut i verda.

Laurdag kom fire av dei mest aktuelle nordiske poetane kjem til Ulvik. Ruth Lillegraven (Noreg) har fått svært gode kritikkar for dei to diktsamlingane som kom i haust. Niillas Holmberg (samisk, Finland/ Sverige) har motteke mange prisar dei siste åra. Gyrðir Elíasson (Island) og Pia Tafdrup (Danmark) har båe vunne Nordisk råds litteraturpris, og Tafdrup gav i vår ut Lugten af sne. Journalist Jan H. Landro leier dette nordiske meistermøte.

Søndag møter du tre forfattarar som alle har eit nært forhold til både Hauge og verdslyrikken. Ashur Etwebi frå Libya, Paal-Helge Haugen og Gyrðir Elíasson frå Island samtalar om kva Hauge, verdslyrikken og deira eigne dikt har til felles, og kva som skil dei.

Same dag blir det eit musikalsk møte med den skotske nasjonalpoeten Robert Burns. Burns er gjendikta til nynorsk av Johannes Gjerdåker og no har Gabriel Fliflet sett nye melodiar til desse gjendiktingane.

Olav H. Hauge(1908–1994) er den fremste norske lyrikaren i etterkrigstida. Den veldige spennvidda mellom korthogne strofer og formfullenda sonettar har hatt ein eineståande appell på tvers av generasjonane. Hauge debuterte som forfattar i 1946 og gav også ut fl eire samlingar med gjendiktingar av engelsk, fransk og tysk lyrikk. Hans eigne dikt har nådd langt ut i verda, og gjendiktingane er komne på eit kvart hundre språk.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...