Heim Nyhende Bokmål på ny skule i Nord-Aurdal

Bokmål på ny skule i Nord-Aurdal

Kommunestyret i Nord-Aurdal kommune har bestemt at den nye Nord-Aurdal barneskole skal ha bokmål som hovudmål.

Nord-Aurdal vedtok bokmål som hovudmål med 19 mot 4 stemmer. Den nye storskulen opnar til hausten med 430 elevar, og den er ei samanslåing av nynorskskulen Leira og bokmålsskulane Aurdal og Fagernes.

– Dei elevane som kjem frå Leira skule vil få halde fram med nynorsk som hovudmål i 5. til og med 7. trinn, seier ordførar Inger Torun Klosbøle (Ap) til LNK.no. – For elevane frå 1. til 4. klasse blir det nynorskgrupper der ti elevar eller fleire ber om det, seier ho og peiker på at det no er opp til foreldra å velje målform for barnet sitt.

I forkant av handsaminga i kommunestyret vart det halde ei rådgjevande folkerøysting 10 prosent av dei som hadde stemmerett stemte, og av desse stemte 35,90 prosent for nynorsk og 63,74 prosent for bokmål. Det vart også gjort ei kartlegging kor elevane kunne seie kva målform dei ønskte, og der valde 47 nynorsk og 367bokmål.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...