Heim Nyhende Bør satse på skulen

Bør satse på skulen

Tor Bremer (Ap) meiner kommunane si viktigaste språkoppgåve framover blir å ha ein så god skule at elevane ynskjer å halde på nynorsken.

– Kva blir den viktigaste språksaka fram mot Stortingsvalet 2013? 
– Det blir å oppretthalde det tospråklege Noreg. Det vil vi gjere ved å behalde det omfanget av nynorsk som vi har i dag.

– Kva blir den viktigaste nynorsksaka ?
– Den viktigaste nynorsksaka vil vere å stå imot Høgre og Frp sine ynske om å gjere sidemålet frivillig på ungdomsskulen. Det er det største åtaket på nynorsken sidan Stortinget 12. mai 1885 gjorde vedtak om å sidestille nynorsken med bokmålet.

– Kva tenkjer du om framtida til sidemålet og sidemålskarakteren?
– For ein nynorskbrukar vil sidemålet vere bokmålet. Det står seg godt. Men om ein meiner nynorsken som sidemål, så er det så absolutt under press. Me ser det spesielt i talet på elevar som brukar nynorsk på eksamen i vidaregåande skule. Der blir det halvert i frå ungdomsskulen. Det som er mest kritisk, er at det er i kjerneområda for nynorsken at det raknar. Her leitar me etter dei gode grepa for å styrke nynorsken. Saka er ute på høyring, og det er for tidleg å sei noko om ein kjem til å gjere noko med sidemålskarakteren. Men truleg ikkje.

– Kva tenkjer du om framtida til mållova?
– Eg trur ho står seg godt også i framtida.

– Kva trur du blir den viktigaste utfordringa for nynorskkommunane framover?
– Det blir nok å ha ein så god skule at elevane vil holde på nynorsken resten av livet.

– Korleis påverkar språksakene eit eventuelt regjeringssamarbeid etter valet?
– Det ser diverre ut som om Høgre og Frp har bestemt seg, og dei vil difor truleg styre utviklinga i ei uheldig retning for nynorsken om dei får makta. For den raud-grøne sida vil det naturlegvis vere viktig å styrke nynorsken sin posisjon i samfunnet. Det er for oss ikkje berre eit språkspørsmål, det er også eit kulturelt spørsmål.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...