Heim Nyhende – Bra å vere tospråkleg

– Bra å vere tospråkleg

 

Fleire internasjonale studier har påvist at det er bra å vere tospråkleg, meiner forskarar ved NTNU.

Dei meiner born som er tospråklege ofte er flinke til å vere merksame, har ein betre utvøande funksjon, fordeler ved symolske operasjonar, er meir kreative og har betre talepersepsjon. 

– I ein studie har me påvist at aktiv bruk av nynorsk, som er ein samansett verdi av nynorsk skriving og nynorsk lesing, fører til raskere ordprosessering. Me meiner at deltakarane som scorer ein høy verdi på dette kriteriet, er dei som ein kan definere som dei «ekte tospråklege», som har lik kompetanse i begge målformene. Slike deltakarar har eit klårt forsprang på andre  når det gjeld språkprosessering, skriv Mila Vulchanova, Terje Lohndal og Tor Anders Åfarli i Aftenposten.

– I ein masterstudie ved NTNU har vi også samanlikna ei gruppe som er oppvaksne med fleire dialektar med ei gruppe tospråklege med ulik morsmålsbakgrunn når det gjeld prestasjon på områda talepersepsjon og tekstforståing. Her ser me veldig få forskjellar mellom dei to gruppene.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...