Heim Nyhende – Bra å vere tospråkleg

– Bra å vere tospråkleg

 

Fleire internasjonale studier har påvist at det er bra å vere tospråkleg, meiner forskarar ved NTNU.

Dei meiner born som er tospråklege ofte er flinke til å vere merksame, har ein betre utvøande funksjon, fordeler ved symolske operasjonar, er meir kreative og har betre talepersepsjon. 

– I ein studie har me påvist at aktiv bruk av nynorsk, som er ein samansett verdi av nynorsk skriving og nynorsk lesing, fører til raskere ordprosessering. Me meiner at deltakarane som scorer ein høy verdi på dette kriteriet, er dei som ein kan definere som dei «ekte tospråklege», som har lik kompetanse i begge målformene. Slike deltakarar har eit klårt forsprang på andre  når det gjeld språkprosessering, skriv Mila Vulchanova, Terje Lohndal og Tor Anders Åfarli i Aftenposten.

– I ein masterstudie ved NTNU har vi også samanlikna ei gruppe som er oppvaksne med fleire dialektar med ei gruppe tospråklege med ulik morsmålsbakgrunn når det gjeld prestasjon på områda talepersepsjon og tekstforståing. Her ser me veldig få forskjellar mellom dei to gruppene.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...