Heim Nyhende – Bra å vere tospråkleg

– Bra å vere tospråkleg

 

Fleire internasjonale studier har påvist at det er bra å vere tospråkleg, meiner forskarar ved NTNU.

Dei meiner born som er tospråklege ofte er flinke til å vere merksame, har ein betre utvøande funksjon, fordeler ved symolske operasjonar, er meir kreative og har betre talepersepsjon. 

– I ein studie har me påvist at aktiv bruk av nynorsk, som er ein samansett verdi av nynorsk skriving og nynorsk lesing, fører til raskere ordprosessering. Me meiner at deltakarane som scorer ein høy verdi på dette kriteriet, er dei som ein kan definere som dei «ekte tospråklege», som har lik kompetanse i begge målformene. Slike deltakarar har eit klårt forsprang på andre  når det gjeld språkprosessering, skriv Mila Vulchanova, Terje Lohndal og Tor Anders Åfarli i Aftenposten.

– I ein masterstudie ved NTNU har vi også samanlikna ei gruppe som er oppvaksne med fleire dialektar med ei gruppe tospråklege med ulik morsmålsbakgrunn når det gjeld prestasjon på områda talepersepsjon og tekstforståing. Her ser me veldig få forskjellar mellom dei to gruppene.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...