Heim Nyhende Brage-prisar til nynorskbøker

Brage-prisar til nynorskbøker

Folkebiblioteket vart heidra med ærespris under utdelinga av Brageprisane tysdag kveld. To av dei fire bøkene som fekk pris, er skrivne på nynorsk.

 

Det knytte seg på førehand spenning til om Dag Solstad skulle få prisen for slektskrøniken «Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1895», ein roman som har fått svært blanda kritikkar. Men juryen valde ein poet –  Ruth Lillegraven og diktsamlinga «Urd», som er på nynorsk. Dei to andre nominerte titlane i denne klassen var også diktsamlingar.

–  Viktig pilar
Den gjeve æresprisen gjekk overraskande nok ikkje til ein forfattar, ein omsetjar eller eit forlagsmenneske, men til folkebiblioteket.

–  Årets vinnar er ein av våre beste og mest aktive litteraturformidlarar. Vinnaren er omtalt som del av grunnmuren i kulturlivet og ein viktig pilar i eit fungerande demokrati, skriv juryen blant anna i grunngivinga.

Dette er nok ein pris som varma den ferske kulturministeren Thorhild Widvey (H), som var prisutdelar. Då ho la fram endringane i kulturbudsjettet tidlegare denne månaden, var det nettopp med ein lovnad om å satse på folkebiblioteka. Blant anna har den nye regjeringa sett av drygt 12 millionar kroner til å utvikle biblioteka som uavhengige debattarenaer og møteplassar.

Det har berre skjedd éin gong tidlegare at æresprisen ikkje er tildelt ein person. Det skjedde i 2004 då NORLA –  Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet fekk prisen. I fjor gjekk prisen til forfattar Knut Faldbakken.

Tegneserie om Munch
Prisen for beste sakprosa gjekk originalt nok til ei bok i tegneserieform –  Steffen Kvernelands «Munch».

–  I «Munch» fortel Steffen Kverneland på uærbødig vis historia om vår største målar. Kvernelands utgangspunkt er ei rad utvalde sitat frå Edvard Munch og samtidige personar. Desse får han i tale på ein heilt særeigen måte med fortolkande teikningar, som svært ofte legg seg tett opp til Munchs eigne bilete, skriv juryen.

Om Ruth Lillegravens «Urd», som vann den skjønnlitterære prisen, heiter det blant anna at ho «er ei lyrisk-episk diktbok med vidt spenn, langbølga rytmikk og fleirstemt poesi. Gjennom 64 tittellause, nummererte, presise og vâre enkeltdikt organisert i fem delar, skildrar Urd livet og livsinnhaldet til to kvinner med eit hundreår og fleire generasjonar mellom seg».

Brynjulf Jung Tjønn vann Brageprisen for beste barne- og ungdomsbok med «Så vakker du er», også den på nynorsk. Prisen i open klasse, som i år var faktabøker for vaksne, gjekk til «Norsk etymologisk ordbok» av Yann de Caprona.

Brageprisene har vore delt ut sidan 1992 av stiftinga Den norske Bokprisen. Prisane har som føremål å heidre gode norske forfattarskap, og skape interesse for norsk litteratur. Prisane vart delt ut under ei festframsyning i Dansens Hus i Oslo. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...