Heim Nyhende Brenn for biblioteket

Brenn for biblioteket

– Vi må stille ut bøkene slik butikkane stiller ut snop, seier biblioteksjef Anne Elisabeth Waage i Radøy folkebibliotek. – Færre bokryggar, fleire frontar fram. Og meir nynorsk til lesarane.

Waage er sjef for eit bibliotek med avgrensa midlar og få tilsette. Ho skildrar ein kvardag med romslege opningstider og stort engasjement, trass i behovet for å vere fleire tilsette.

Og gjennom Nordhordland-samarbeidet mellom 8 kommunar greier biblioteket å få mykje ut av lite. Biblioteksjefen ramsar opp ulike tiltak biblioteka samarbeider om: formidling til barn, deltaking på kulturfestival, kulturkafé med forfattarbesøk, konsert med ord og tonar og ikkje minst pilotprosjektet Nye tider – ny norsk.

Skriv enkelt

Prosjektet kom til for å stimulere biblioteka til å fremje den nynorske litteraturen, og Waage seier dei legg vinn på å kjøpe inn fleire eksemplar av nynorskbøker viss økonomien tillet det.

– Det er viktig, seier Waage. – Der er så mange gode nynorskforfattarar no, og språket deira er så enkelt å lese. Ta ein forfattar som Ingelin Røssland, til dømes. Ho skriv for ungdom, og bøkene hennar er så kjekke å lese.

Men det handlar òg om å bevisstgjere og motivere dei tilsette. Derfor samlast dei tilsette frå alle åtte biblioteka éin gong i halvåret og har det sosialt og presenterer bøker for kvarandre.

Rokkar ved tradisjonane

Waage er ikkje i tvil om at det er avgjerande å ha ei medviten satsing på nynorsk litteratur i ei tid då språket er under press frå byane.

– Vi har lange, gode språktradisjonar her, og nynorsk er ein del av identiteten vår. Men nabokommunane Meland og Lindås, som grensar til Bergen, merker meir og meir press på nynorsken. Det har vi til tider gjort her i kommunen også, sjølv om vi framleis berre har nynorskklassar i skulane.

Men om det finst mykje bra litteratur å by lesarane på, så er det ein ting Waage saknar.

– Eg skule ønskje forlaga kunne hatt meir fokus på faglitteratur for barn. Det finst faktisk mykje kjekk faglitteratur for barn no, men nesten ingenting er på nynorsk. Dette blir nok eit område biblioteka i Nordhordland må jobbe med.

Bøker rett heim

Det er ikkje berre det interkommunale samarbeidet som ber frukter i Radøy. Også Leseåret 2010 set spor etter seg, og biblioteket på Radøy har brukt året til å motivere seg til ekstra innsats. No har dei etablert eit samarbeid med Radøy arbeidssenter, der all yrkesretta arbeidsverksemd er samla. Der har dei no fått ein lesekrok og eit sanseområde, og biblioteket leverer bøker og andre medium fast til senteret. På same vis er dei inne i eit tilsvarande opplegg med velferdssenteret i kommunen, der dei tilbyr litteratur, lydbøker og musikk til gamle som er i ferd med å bli demente og senile.

– Vi har òg ei teneste som heiter «Heim til deg». Her kan folk som av ulike årsaker ikkje kan kome i biblioteket, eller deira pårørande, tinge bøker og filmar av oss. Så leverer vi dei på døra.

Med oppfølging av faste brukarar av biblioteket i tillegg til arrangement og tenester dei leverer, er det nok å gjere for dei tilsette. Kva meir kan folk i Radøy ønskje seg?

– E-bøker, seier Anne Elisabeth Waage. – No håper eg at vi får e-bøker snart.

 


 

Radøy folkebibliotek:

1,7 årsverk

Kombinasjonsbibliotek med Radøy ungdomsskule

Samarbeider med Austrheim, Lindås, Meland, Fedje, Masfjorden, Modalen og Osterøy om pilotprosjektet Nye tider – ny norsk

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Godt å møtast til festspel igjen

Festspelpublikummet i Ørsta og Volda fekk høyre og sjå programpostar med både Hallstein Bronskimlet, bibelspråk, konspirasjonsteoriar, frisk popmusikk og eksperimentell tango.

Tydde til sivil ulydnad etter manglande nynorsk i Heimevernet

Etter ni år med førespurnader om korrespondanse på nynorsk, rann begeret over for heimevernsoldat Erlend Trones (40). Då innkallinga...

Nynorsk litteraturpris til Tore Renberg: – Kan få lesarane i den nye tida til å elska litteratur

Tore Renberg får Nynorsk litteraturpris 2020 for romanen «Tollak til Ingeborg». – Det har vore forløysande for meg å...

På jakt etter føregangskommunar på lokaldemokrati

Kommunar over heile landet er oppfordra til å søkje om å bli føregangskommune innan lokaldemokrati. – Dette er ikkje...