Heim Nyhende – Brot på valløfte

– Brot på valløfte

Jens Stoltenberg meiner den blå-blå regjeringa allereie har levert fleire brot på valløfta, deriblant på nynorsk.

Stoltenberg viser til at  Høgre vedtok på sitt landsmøte å avvikle ordninga med eigen karakter og eksamen i sidemål i ungdomsskulen og på vidaregåande. I handlingsprogrammet til Frp går det også fram at partiet ynskjer å gjere den skriftlege og muntlege sidemålsundervisninga valfri. I regjeringsplattformen slår partia derimot fast at dei skal gjere sidemålsundervisninga meir engasjerande for elevane og forbedre karaktersetjinga.

Professor ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot er lite nøgd med at kritikken kjem så raskt.

– Både tidlegare statsminister Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre har lagt seg på linja med å klage den nye regjeringa for løftebrudd. Det er heilt unødvendig, meiner Aarebrot – og legg til at:

– Det hadde vore meir fornuftig å gjere det etter eit par år, etter at Solberg-regjeringa har lagt fram eit eige statsbudsjett, seier Aarebrot til Nettavisen NA24.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...