Heim Nyhende Bruer og tunnelar hindrar ikkje fråflytting

Bruer og tunnelar hindrar ikkje fråflytting

Etter 14 av 19 bru- og tunnelutbyggingar i dei fem nordlegaste fylka fall folkefallet etter at fastlandssambandet kom på plass.

 

NRK har sett på korleis bruer og tunnelar har verka inn på folketalet på ein del øyar som har fått fastlandssamband.

Dei 14 prosjekta der folketalet gjekk ned, kosta totalt over 4 milliardar kroner, omrekna til 2013-kurs. Gjennomgangen viser at dei øykommunane som ligg langt frå byar og sentrale strok, held fram med å leke innbyggjarar også etter at fastlandssambandet er på plass. For dei bynære øysamfunna har utviklinga vore motsett. Fleire av dei bynære øyane har hatt kraftig befolkningsvekst etter at dei fekk veg til fastlandet.

– Viss du byggjer ei bru til ei lita øy som ikkje soknar til ein større by, eller det ikkje er eit næringsliv som treng transport til eller frå denne øya, så kan du ikkje rekne med at det har nokon særleg verknad på innbyggjartalet, seier seniorforskar Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå.

Det er naivt å tru at fastlandssamband i seg sjølv er nok til å stogge ei negativ befolkningsutvikling, meiner han.

Befolkningstala er henta inn frå Statistisk sentralbyrå og samanliknar situasjonen før og etter at fastlandsvegen kom på plass. NRK har også tatt med tal frå Vegvesenet som viser kor mykje utbyggingsprosjekta har kosta. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...