Heim Nyhende - Bryt nytt land

– Bryt nytt land

– Ottar Grepstad har skrive ei mangfaldig og rik pressesoge. Han bryt nytt land, skriv Harald Stanghelle i Aftenposten.

Stanghelle legg vekt på at Grepstad ikkje minst har som den første analysert soga om kor avgjerande NRK vart for nynorsk som mediespråk, likevel trur Harald Stanghelle at nynorskpressa er meir fargerik enn Grepstad si bok Avisene som utvida Noreg.

Grepstad meiner i boka at det er blitt rausare kår for nynorsken, også i dei store riksavisene. Stanghelle er samd i dette, men trur ikkje Grepstad har mykje forståing for dei som argumenterer for eigenverdet ved at ei avis har eit gjennomført språk frå første til siste side. Kommentaren til Stanghelle er til dømes skrive på nynorsk denne gongen, men han legg ikkje skjul på at det er eit unnatak.

Stanghelle meiner også at draumen om ei stor, nynorsk riksavis er eit luftslott og at den ekte nynorske pressemakta ligg i lokalavisene.

Les kommentaren her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...