Heim Nyhende Klar for framtida

Klar for framtida

No er nettstaden Framtida.no snart klar til å møte ungdommane.

Redaktør Svein Olav Langåker er nøgd med resultet. I byrjinga av september blir det lansering av nettavisa.

– Me har prøvd å gje han eit enkelt og moderne design som er lett for brukarane å navigera i, slik at ein finn det ein vil ha og blir freista til å lesa meir og bidra sjølv. Me vil bli oppfatta som seriøse, utan å vera kjedelege.
 
Nettavisa skal rette seg mot eit publikum mellom 15 – 25 år og er eit resultat av eit samarbeid mellom LNK og ABC Startsida, men har også Pirion, LLA, Magasinett, valprosjektet Mot til å meina og Kultur – og kyrkjedepartementet som samarbeidspartar. I tillegg kjem ei rekke aviser som skal levere innhald til nettstaden. 

Oppmodar kommunane
– Nettstaden vil innehalde artiklar som me har skrive sjølv eller ein av dei kring ti samarbeidspartnarane våre har skrive. Pluss kommentarartiklar frå dei 12 spaltistane me har avtale med. I tillegg oppmodar me brukarane våre til å skriva, og me legg opp til mykje brukarinvolvering med skrive- og biletkonkurransar, skrivestafettar og høve til å kommentera artiklar og skriva eigne innlegg. Dessutan kjem me med ein quiz som me håpar fleire vil bryna seg på, seier Langåker som viser til at ein no må arbeide for å gjere Framtida.no kjent blant fleire, slik at nettstaden får fleire lesarar og bidragsytarar.

No oppmodar han LNK-kommunane til å bruke sida, og ikkje minst til å ta kontakt dersom dei vil ha nyhende frå Framtida.no direkte inn på kommunen eller skulane sine heimesider.

– Me kan òg hjelpa kommunane med å laga eigne soner for ungdomsråda deira, slik at ungdom får ein møteplass med å koma med innspel, diskutera og røysta over og lansera nye kampsaker.

Stimulerer til debatt
– Kva håpar de nettstaden kan føre til?

– Me har fleire mål. Me vil bidra til å synleggjera og styrkja engasjementet til unge. Framtida.no er knytt opp mot LLA-prosjektet Ung & Engasjert og prosjektet Mot til å meina, som Garborgsenteret står bak, og som begge er støtta av Kommunaldepartementet for å få auka den politiske deltakinga til unge. Me vil òg styrkja nynorsken, og flesteparten av bidragsytarane og alt me skriv sjølv vil vera på nynorsk.
 
Sjølv skal Svein Olav Langåker både skrive, redigere innkome stoff og ikkje minst stimulere til at ein får ein levande debatt på sida. Med seg har han fått fleire kjende skribentar.

– Ja, me har no fått ja frå 12 kommentatorar som skal skriva for oss. Bortsett frå Are Kalvø er alle under 30 år. Blant andre skriv leiaren for Norsk Målungdom, Janne Nygård, leiaren for Natur og Ungdom, Ola S. Elvevold, nestleiar i Noregs Mållag, Jens Kihl, leiaren i Sosialistisk Ungdom, Olav Magnus Linge, leiaren frå Kristeleg Folkepartis Ungdom, Kjell Ingolf Ropstad og ei rad andre unge både med og utan verv. Og me er enno opne for å få fleire. Me har hatt ei referansegruppe på 100 ungdommar, og fleire av dei har allereie teke kontakt og sagt at dei har lyst til å skriva.

Variert innhald
Framtida.no vil ha nyhende frå både kultur, politikk, skule og jobb utifrå unge sin synsvinkel. Sakene vil ofte bli vinkla mot kva konsekvensar dei får for unge, og ein vil prøve å få tak i dei unge sine meiningar.
 
 – Stoffet me hentar frå lokalavisene vil vera stoff som òg har relevans utover lokalmiljøet. Me har òg lyst til å visa fram alt det positive som skjer i ungdomsmiljø som kan vera til inspirasjon for andre, seier Langåker.
 

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...