Heim Nyhende Bygdeprofilen

Bygdeprofilen

Nynorsken har hindra borgarkrigsliknande kulturtilstandar i Noreg, seier bygdeforskar Reidar Almås.

Kva forhold har du til nynorsk?
Nynorsken er hjartespråket mitt, og eg skriv alltid på nynorsk, så nær som når eg skriv saman med andre som ikkje vil ha ei felles tekst på nynorsk, eller når eg skriv faglege artiklar på engelsk.

Kvifor er dette språket så viktig?
For meg er det å snakke dialekt og skrive nynorsk ein sentral del av identiteten min. For Noreg er nynorsken viktig for bygginga av ein felles nasjonal identitet, for integrasjonen mellom Austlandet og Vestlandet og for språkleg mangfald. Nynorsken har hindra borgarkrigsliknande kulturtilstandar i Noreg med strid om kven som er fullverdige norskingar.

Du jobbar på Bygdeforskning, kva driv de med der?
På Bygdeforskning driv vi samfunnsfagleg oppdragsforsking på bygder og distrikt. Vi har organisert verksemda i tre fagområde: lokalsamfunn, bygdeliv og kultur; ressursforvalting, miljø, og landskap; og næringsutvikling, landbruk og verdikjeda for mat. Dessutan har Bygdeforskning eit nasjonalt ansvar for å ta vare på og utvikle ein grunnleggjande forskingskompetanse innan bygdesosiologi og fleirfaglege bygdestudiar.

Kva skal til for å sikre levande bygder i Noreg i framtida?
At alle med ansvar for utviklinga av bygdene gjer alt dei maktar for å gjere bygdene økonomisk berekraftige og sosialt attraktive for neste generasjon bygdefolk.

Du fekk i vår St. Olavs Orden 1. klasse, korleis kjendest det?
Det var svært overraskande, men utruleg gledeleg. Det var fint å bli sett pris på, så takk til dei som foreslo meg.

Og no er du nominert til Årets bygdeprofil på Nationen.no. Kva tenkjer du om det?
Da stiller eg meg i heiagjengen for Therese Johaug. Ho er ekte bygdejente, herleg, rett på sak og ein god representant for Bygde-Noreg.

Namn: Reidar Almås
Alder: 58
Yrke: Bygdeforskar
Aktuell: Nominert til Årets bygdeprofil i Nationen. Fekk St. Olavs Orden av 1. Klasse i vår.
Språk: Nynorsk er hjartespråket

Førre artikkelMot til å meina-suksess i Sauda
Neste artikkelFolk flest

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...