Heim Nyhende Dag og Tid får Fritt Ords pris

Dag og Tid får Fritt Ords pris

Vekeavisa Dag og Tid får Fritt Ords pris for 2017 for å ha skapt grundig og seriøs journalistikk som tar heile Noreg på alvor.

– Journalistikk er eit svært viktig felt for Stiftinga Fritt Ord. Når vi no tildeler Fritt Ords Pris 2017 til Dag og Tid, er det ein heider til ei uvanleg sjølvstendig avis der vi finn overraskande og lærerikt stoff kvar veke, seier Grete Brochmann, styreleiar i Fritt Ord.

I grunngjevinga heiter det vidare at Dag og Tid ofte går mot straumen i temaa den tar opp, og undersøkjer andre saker enn mange andre medium. I tillegg til å tilby lesarane interessant stoff om internasjonale hendingar, er vekeavisa opptatt av Distrikts-Noreg, skriv Fritt Ord i ei pressemelding.

Kvalitetsstempel
Redaktør Svein Gjerdåker i Dag og Tid seier til Medier24 at prisen er eit kvalitetsstempel, men også forpliktande framover.

– For det første er det særdeles kjekt og inspirerande, men det gir oss også meir autoritet. Vi er ikkje så kjent, så no gir det oss meir tyngde. Så synest eg at det er forpliktande å vinne ein slik pris, men så tenkjer eg at vi er ikkje betre enn vår siste avis, så det nyttar ikkje å vise til prisen dersom vi ikkje følgjer opp, seier Gjerdåker.

Mediekritikk
I grunngjevinga nemner juryen blant anna at avisa følgjer nøye med i norsk matpolitikk og utviklinga i primærnæringane, i tillegg til at den driv «skarp og konkret mediekritikk».

– Avisa legg vekt på kritikk og meldingar av kunst og kultur, men òg av arkitektur og by- og bygdemiljø. Dessutan byr avisa på noko så sjeldan i norsk presse som humor, heiter det i pressemeldinga.

Dag og Tid sjølv skriv at den er politisk uavhengig, men har ein klar motstraums og målpolitisk profil. 

LES OGSÅ: Nytt rekordopplag for Dag og Tid

Riksdekkjande nynorskavis
Dag og Tid er den einaste riksdekkjande nynorskavisa på papir, med om lag 40.000 lesarar i veka. Avisa er også ei av samarbeidsavisene til Framtida.no.
 
Det første prøvenummeret av Dag og Tid kom ut i 1962. Sidan 2001 har Svein Gjerdåker vore ansvarleg redaktør, og i hans periode er opplaget nesten dobla.
 

Fritt Ords Pris er den høgste utmerkinga frå stiftinga, og blir delt ut årleg. Prisen er på 400.000 kroner, og med prisen følgjer Fritt Ord-statuetten signert Nils Aas.

Prisutdelinga finn stad i Den Norske Opera og Ballett i Oslo 8. mai.

Prisen i fjor vart tildelt generalløytnant Robert Mood for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debattar om Forsvarets rolle i samfunnet.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...