Heim Nyhende Høge kunstnarlege ambisjonar har gitt solide inntekter og rekordhøgt besøk

Høge kunstnarlege ambisjonar har gitt solide inntekter og rekordhøgt besøk

Publikumstalet har dei siste seks åra lege på over 200 000, ein stabilitet teateret er særs nøgd med. 

Heile 219 643 besøkte Det Norske Teatret i 2016 (220 357 for 2015) og dei samla billettinntektene på 42,7 mill er tett på rekordinntektene frå 2015 (43,9 mill). Eigeninntekta var 54 mill (55 129 mill) og driftsresultatet viser 4,1 mill kroner.

Ved å bygge på dei styrkane teateret alt har, ønskjer teateret å vidareutvikle både den kunstnarlege kvaliteten og publikumstilbodet. Ambisjonen er at teateret til ei kvar tid skal ha eit engasjerande og godt tilbod til barn, og vere attraktivt også for ungdom. Musikkteateret skal vere kunstnarleg sterkt og utvikle sjangeren vidare. Ikkje minst er ambisjonen å nå ut til nye publikumsgrupper, både lokalt og nasjonalt, gjennom samarbeid og nytenking.

Dristige satsingar
2016 var eit kunstnarleg svært allsidig år, med mange urpremierar og ein uttrykt vilje til å satse på nytt og norsk. Den produksjonen ein særleg vil hugse dette året, er Andre verdskrigen – Natt i verda, ein urpremiere som spelte 8 timar gjennom heile natta like til morgongry. Teaterets ambisjon er å utvikle musikalsjangeren gjennom dristige val. Vi opna 2016 med Noregspremiere på Tenk om, ein kompleks og utfordrande musikal. Her bygde opphavsmennene York og Kitt handlinga rundt byplanlegging i New York, fint tillempa til lokale forhold av teatrets krefter. Musikken hadde òg ein stor plass i Bjørn Eidsvågs oppgjer med ulike framstillingar av Jesus i Etterlyst: Jesus. Ei framsyning som blei omfamna av både kritikarar og publikum.

– Det Norske Teatret held fram som eit teater med stor aktivitet, og med eit omfattande og utfordrande repertoar, med hovudvekt på avgjerande tema i samtida. Året vi har lagt bak oss understrekar ønsket om å vere ein debattarena, ein samfunnsaktør. Produksjonane våre blir lagt merke til, diskuterte og anerkjente, seier teatersjef Erik Ulfsby i ei pressemelding.

Gode publikumstal
Den best besøkte framsyninga i fjor var Etterlyst: Jesus med 34 210 publikummarar, med Tenk om på neste plass med 16 348 besøkande. På Scene 2 er det Romeo og Julie som har trekt størst publikum med 7 947 besøkande medan dramatiseringa av Fugletribunalet av Agnes Ravatn heldt fram med dei gode publikumstala. Med 5 711 selde billettar i 2016 kom det totale besøkstalet opp på til saman 12 576 for heile speleperioden (6 685 så Fugletribunalet i 2015). På Scene 3 sluttar ikkje Det merkelege som hende med hunden den natta (3 795) å begeistre, medan Haugtussa har samla 2 098 besøkande i sitt fjerde år på repertoaret.

– Teateret står kunstnarleg sterkt og har no oppnådd eit stabilt høgt publikumsbesøk dei seinare åra. Dette inntektsnivået vil gi oss handlingsrom til ei meir ekspansiv kunstnarleg verksemd, med nye satsingar og høve til å ta høg kunstnarleg risiko. Sjølve teaterbygget er no nesten maksimalt utnytta for repertoarteater, og teateret må søkje nye framsyningsstader eller tidspunkt om ein skal vekse meir, seier styreleiar Nina Refseth.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...