Heim Nyhende Nynorsk er ikkje nemnt med eitt ord i ny rammeplan

Nynorsk er ikkje nemnt med eitt ord i ny rammeplan

Nynorsksenteret og Noregs Mållag er skuffa. Statssekretær Magnus Thue seier nynorsk som skriftspråk ikkje er ein del av arbeidet til barnehagane.

Måndag denne veka la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fram den nye rammeplanen for barnehagane som blir gjeldande frå hausten.

– Me er veldig skuffa over at rammeplanen ikkje sikra retten for ungar i nynorskområde til faktisk å møte språket sitt i barnehagen, seier Magne Aasbrenn (bildet), leiar i Noregs Mållag.

Mållaget bad i høyringsrunden om at rammeplanen måtte ta omsyn til dei særskilde utfordringane ungar i nynorskområde har med å lære eit mindre brukt språk.

– Treng å høyre meir av språket sitt
Også Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) og fleire andre etterlyste ei understreking av at språkstimulering i barnehagane må gå føre seg på det språket ungane skal lære i skulen.

– Som framtidige elevar av eit mindre brukt språk treng dei å sjå, lese og høyre meir av språket sitt rundt seg. Det dei treng, er meir språkstimulering på nynorsk, seier Magne Aasbrenn.

I den nye rammeplanen finst alt ei rekkje formuleringar om samiske born sin rett til å møta samisk i barnehagen. Det viser at språkregulering i barnehagen er mogleg og naudsynt, legg han til.

Ei spørjeundersøking av LNK, Framtida.no og Pirion før jul viste at fleirtalet av barnehagane i nynorskområde både syng og les oftare på bokmål enn nynorsk.

Fleire formuleringar kan brukast
Torgeir Dimmen, leiar for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, seier til Pirion at han er skuffa over at det ikkje er vist i rammeplanen at det finst to variantar av norsk.

– Det blir brukt omgrepet «språkformer», som me er usikre på om tyder «målformer» eller noko anna, seier Dimmen, og legg til at Nynorsksenteret tok til orde for å bruka det meir etablerte omgrepet «målformer», som viser til nynorsk og bokmål.

Han seier det likevel er fleire formuleringar i rammeplanen som kan brukast for å sikra at borna blir førebudde på skriftspråket dei skal læra i skulen.

– Nynorsk er ikkje ein del av arbeidet til barnehagen
Statssekretær Magnus Thue (H) (bildet) svarer dette på kritikken:

– Den nye rammeplanen nemner verken nynorsk, bokmål eller dialektar spesifikt. Teksten omtalar norsk som jo omfattar både nynorsk og bokmål. Nynorsk er dessutan eit skriftspråk, og er ikkje ein del av arbeidet til barnehagen, skriv han i ein epost.

– I den nye rammeplanen blir omgrepet «språkformer» brukt. Kva er meint med dette?

– I fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst» står det at barna skal møte «ulike språk, språkformer og dialektar gjennom blant anna rim, regler, songar og litteratur». «Språkform» tyder språknormal, målform eller språkleg utforming.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...