Heim Nyhende Det blir nynorskløft i Bergen

Det blir nynorskløft i Bergen

 

Bystyret i Bergen går inn for sidemål i 3. klasse og meir av begge målformer i alle fag.

 

Noregs Mållag jublar etter at bystyret i Bergen i dag vedtok det som kan bli eit solid løft for sidemålsundervisinga.

I framlegget frå ein samla opposisjon står det at sidemålsundervisinga skal starta allereie i tredjeklasse, og at elevane skal bli eksponert for både bokmål og nynorsk i alle fag.

– Det overordna målet er å gjera sidemålsundervisinga meir engasjerande, i tråd med regjeringa si Sundvollen-erklæring, står det i vedtaket frå Bergen bystyre.

Bakgrunn: Vil innføra nynorsk for tredjeklassingar i Bergen

Bergen Høgre foreslo å gjera sidemålsundervisinga i vidaregåande skule valfri. Det forslaget møtte hard motstand i byen som er omringa av nynorskkommunar, og fekk kritikk for å gå imot forskinga på språkopplæring.

– All forsking syner at dersom ein lærer begge målformer, blir ein betre i hovudmålet. Dette vil ikkje styrka norskopplæringa, og er eit reint populistisk forslag frå Høgre, fullt av forakt for dei som ikkje er med i fleirtalet, sa Astrid Olsen, leiar i Hordaland Mållag, til NRK då forslaget kom.

Ein samla opposisjon reagerte med å gå imot vedtaket, på initiativ frå Venstre.

– Bergen er nynorskhovudstaden i Noreg. Me må visa den stoltheita og tilhørsla me har til Vestlandet, sa Erlend Horn (V) om å gå imot Høgre sitt forslag.

I dag fekk Bergen Venstre viljen sin.

– Me seier til lukke! No byrjar det å likna hovudstadstendensar, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.

Ho har tidlegare vore kritisk til språkpolitikken i Bergen, og meint dei har tatt for lite ansvar for nynorsken. No er inntrykket annleis.

– Opposisjonen syner at det heilt klart finst rom for ny språkpolitikk i Bergen. Det er bra at Høgre sitt forslag vart nedstemt, og at opposisjonen sto samla og svara så offensivt lovar bra for nynorskhovudstaden.

Aakre Tennø har sakna ein slik innfalsvinkel i språkpolitikken, og meiner den blå sida har vore mest oppteken av å sjå om fritak frå sidemålet fungerer. Ho håpar at Bergen sitt vedtak vil gjera sidemålsundervisinga betre. No håpar ho på domino-effekt.

– Bergen skil seg ut, men ikkje så mykje om ein samanliknar med Ålesund og Stavanger, der det også er nynorsk i stor grad i områda rundt. Forslaget som låg på bordet frå Høgre ville skapt ei bokmålsoase, medan dei rundt skulle lært nynorsk. Det ville vore ein håplaus situasjon, seier Aakre Tennø.

LES OGSÅ: – Køyr på med nynorsk, Bergen!

Dette er vedtaket som vart gjort i Bergen bystyre i dag:

Alternativt forslag til vedtak på vegner av Venstre, KrF, SV, MDG, BY, SP, Raudt, Arbeidarpartiet og Morten Myksvoll (tidlegare Frp) som er uavhengig.:

1. Bystyret meiner det er eit overordna språkpolitisk mål at elevane i Bergensskulen har god kjennskap til og kompetanse i både bokmål og nynorsk. Bystyret ber difor byrådet kontakte sentrale styresmakter med sikte på å utgreie eit forsøksprosjekt som skal auke elevane sin kompetanse i både hovud- og sidemål. Forsøket skal bygge på to pilarar: at elevane får sidemålsopplæring frå 3. klasse, og at elevane blir eksponert for både bokmål og nynorsk i alle fag. Det overordna målet er å gjere sidemålsundervisinga meir engasjerande, i tråd med regjeringa si Sundvollen-erklæring.

2. Forsøksprosjektet må følgjast tett med fortløpande evaluering og følgjeforsking, og bystyret ber om at komité for oppvekst jamnleg blir orientert.

3. Bystyret ber byrådet om å bli presentert for eit slikt forslag med sikte på igangsetjing av forsøksprosjektet på inntil tre skular i løpet av komande skuleår. Forslaget må seie noko om omfanget på prosjektet.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...